• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – serpent tongue

Artist cradle of filth - Låttitel serpent tongue

Text och översättning: cradle of filth - serpent tongue. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

So adept was unspoken man
At dusting ledgers of the seraphim
That Lilith swept across the broken land
In a whirl of lust to pleasure him
This bland Adam, a reaper of the sun
In bone dry season, for Eve was busy sucking thumbs
Pricked in rosy gardens as he spattered into shells
And ran with morning fauna, his mastiffs and gazelle
Breathless as the wind, Adam, prowled, fell foul to sin
But not before she spread her grin, across his silent lips
At crack of day, though what was shame?
The raptor's nest wherein they lay
Bore witness to her soft parade of fingers come to grips
His undivine attention won she deftly spun
From 'neath his thrusts to writhe above in ecstasy
Pendulous she swung as if her limbs imbibed his tongue
To spill, as with his rod, the secret name of God
But no seed passed those fruitful lips
(Serpent tongue)
For fearing her who grasped, he slit
(Serpent tongue)
Her throat from ear to where she fled
(Serpent tongue)
With tail and blood between her legs
Paradise, paradise, paradise
So very kept was the virgin hand
That brushed the treasures of Utopia
And how the greed swept across the desert sands
In late August just to measure her
This hallowed Eve, a creature of the moon
A simple dish born with a silver spoon
Giddy sniffing orchids that opened after dusk
Incubus and prudence, two such swoon to touch her
Restless as the skies, temptation, bloomed, found room to rise
And snatching breaths between her thighs, he crawled to Eve
At dead of night, the sticky clime, smelt perfect to this serpentine
This shining angel palled in mysteries
Her undivine attention won he deftly spun
A web of for the one great sacred tree
Bejeweled and lit as if a thousand shades did flit
About boughs of forbidden lore, hidden for the want of more
And when seeds passed those fruitful lips
(Serpent tongue)
And mankind basked in vast eclipse
(Serpent tongue)
A devil shot of thin disguise
(Serpent tongue)
Surmised to better paradise
It's paradise, paradise, paradise
Paradise, paradise, paradise

Översättning

Så skicklig var outtalad man
Vid dammning av seraferna
Att Lilith svepte över det trasiga landet
I en virvel av lust att glädja honom
Den här intetsägande Adam, en klippare av solen
Under benens torra säsong var Eva upptagen med att suga tummen
Prickade i rosiga trädgårdar när han sprutade i skal
Och sprang med morgonfauna, hans mastiff och gasell
Andfådd som vinden föll Adam, syndad
Men inte förrän hon spridte sitt flin över hans tysta läppar
Men när det var dags, vad var skam?
Rovfågelboet där de ligger
Vittnesbörd om hennes mjuka parade av fingrar fattar
Hans otydliga uppmärksamhet vann hon snyggt
Från och med hans tryck för att vrida sig ovanför i extas
Hängande svängde hon som om hennes lemmar drog in hans tunga
Att spilla, som med hans stav, Guds hemliga namn
Men inget frö passerade de fruktbara läpparna
(Ormtunga)
För att frukta henne som grep, slits han
(Ormtunga)
Hennes hals från örat till dit hon flydde
(Ormtunga)
Med svans och blod mellan benen
Paradis, paradis, paradis
Så jungfrulig hand var mycket hållen
Det borstade skatterna i Utopia
Och hur girigheten svepte över öknen
I slutet av augusti bara för att mäta henne
Detta helgade Eva, en varelse av månen
En enkel maträtt född med en silversked
Snuskiga orkidéer som öppnade efter skymningen
Inkubus och försiktighet, två sådana svunna att röra vid henne
Rastlös när himlen, frestelsen, blommade, fick plats att stiga
Och ryckte andetag mellan hennes lår, han kröp till Eva
Vid nattetid luktade den klibbiga klimmen perfekt för den här ormen
Denna lysande ängel bleknade av mysterier
Hennes otrevliga uppmärksamhet vann han snyggt
En nät för det enda stora heliga trädet
Bejeweled och tänds som om tusen nyanser flitade
Om grenar av förbjuden historia, dolda för brist på mer
Och när frön passerade de fruktbara läpparna
(Ormtunga)
Och mänskligheten solade sig i stor förmörkelse
(Ormtunga)
Ett djävelskott av tunn förklädnad
(Ormtunga)
Förvånad över till bättre paradis
Det är paradis, paradis, paradis
Paradis, paradis, paradis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *