• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – scorched earth erotica

Artist cradle of filth - Låttitel scorched earth erotica

Text och översättning: cradle of filth - scorched earth erotica. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sunset, expect
This to be your last with Our vast return
As Death is set
At three sixes where hill-beacons burn
Darkness, undress
Your descending skirts yield a thirsting altar
Blood-red, yet still unfed
Lips distend ending, time to falter
Welcome arms wide and crucified
The slaughter
Lightening freezes seven
Outtakes from the rape of the world
Sins expelled from Heaven
Now befoul from the bowels of Hell
Where the tragic in theory and practice fell
Last prayers, hang in the air
Each unto their own rag and bone meal saviors
Strung where crippled vultures dare
Golgotha
Coughs another cross to grave God's failure
Once the forests spired
Nurtured in Nature'heart
Now dreat cedars feed the pyres
Need-fires lit for greater harm
As Her children toy with razors
Sightless and deeply scarred
And the moon arose to phase Her
Cracks a grin so wide it hides the stars
And lights Our path
Back through the shattered glass
(We come like drumming thunder
Tides enwreathed in scum and plunder
Kraken-teethed to tear asunder
All those too blind to see)
Where the tragic in theory and practice meet
Deranged, uncaged
We rage like a plague through this age of greed
Sowers of discord, growing wars to reap
A terrible crop to beat a vicious retreat
Scorched Earth, rebirth
Disinterred in the writhe of the lone survivor
Whose worth is worse than the curse
Of Sardonicus choking on his own saliva
Who shares the last laugh now
Dead wedded fates fulfill their vows?
Foot in mouth of sacred cows
Face down in dust and poisoned ground

Översättning

Solnedgång, förvänta dig
Detta för att vara din sista med vår enorma återkomst
Som döden är inställd
Vid tre sexor där kullampor brinner
Mörker, klä av sig
Dina nedåtgående kjolar ger ett törstande altare
Blodrött, men ändå oförskämd
Läpparna fördjupar slutet, det är dags att vackla
Välkommen armarna breda och korsfäst
Slakten
Lightening fryser sju
Outtakes från världens våldtäkt
Syndar utvisade från himlen
Nu befoul från tarmarna i helvetet
Där det tragiska i teori och praktik föll
Sista böner, häng i luften
Var och en till sina ragg- och benmjälsfrälsare
Sträckt där förlamade gamar vågar
Golgata
Hostar ytterligare ett kors för att allvara Guds misslyckande
En gång skogarna spirade
Nurtured in Nature'heart
Nu matar cederträer pyrorna
Bränder tänds för större skada
Som hennes barn leker med rakhyvlar
Siktlös och djupt ärrad
Och månen uppstod för att fasera henne
Knäcker ett grin så brett att det döljer stjärnorna
Och tänder vår väg
Tillbaka genom det krossade glaset
(Vi kommer som trummande åska
Tidvatten kretsade in i avskum och plundring
Kraken-tänder för att riva sönder
Alla de som är för blinda för att se)
Där det tragiska i teori och praktik möts
Orolig, obehaglig
Vi rasar som en pest genom denna tid av girighet
Stridsåddare, växande krig att skörda
En fruktansvärd gröda för att slå en ond reträtt
Scorched Earth, återfödelse
Inskränkt i den ensamma överlevandens vridning
Vems värde är värre än förbannelsen
Av Sardonicus som kväver av sin egen saliv
Vem delar det sista skrattet nu
Döda gifta öden uppfyller sina löften?
Fot i munnen på heliga kor
Vänd nedåt i damm och förgiftad mark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *