• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – saffron s curse

Artist cradle of filth - Låttitel saffron s curse

Text och översättning: cradle of filth - saffron s curse. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Through arcades where shimmering snowfall
Lay in state with the sad and damned
A rent lament barely flung above a whisper
Drew Me like a ghost to the haunts of Man
I Found Her tempting fate between Her wrist and razor
A kindred spirit in a graveyard
Beneath the stature of a colder Saviour
Mist hung like thieves wreathed in scant arabesques
And through the chill earth it bedwed Her drawling breast
Like a come dream true under etched glass spent
Making love to the beautiful dead
She has sinned and severed Heaven
And in it's vulgar sight
Two figures writhe, but one silhouette
Extends it's fingers to the light
"Gothic towers tottered on Her heels
As She fled asylum grounds
Committing hard crimes to soft cells
Where now another's screams resound"
From the gaspings in Her passing
Six feet under or beneath frayed gown
When Her hands pointed to midnight
In a white stained chamber bound
I Swept Her from the abyss of another dementia
Freeing Her soul from the fetters of fate
To take the reins of pleasure
Now nightwane mirrors freeze in seizure
At the glimpse of charmed pins in Her thighs
Ballrooms filled with black cats scratch
Out of spite and playful eyes
Pricked as a Witch Her stitches itch
For familiar lips to lick them dry
Whilst the dark regrasps, for if She asks
The Sun forsakes the right to rise
And is the first to discern, that this Angel's return
Is a vengefull call on grace
For even martyrdom backs from it's suicide pacts
A leap of twisted fate betrayed
The scars will last until the stars
Caught in Her train bewitched
Fall into line and yield the sign
That Dawn in born to their eclipse
For Our In humankind
Comes an underdog day Sunrise
Rippling with fire llike femaledition
Iplintered Her coffin and lay on the floor
Of a vault with Her clasped as the moon hugs the shore
What treachery this that She breathed no more?
Christ you bastard!
I wished Her back but the dead adored Her
Even wild winds sang in chora for Her
Saffron from my heart, from the start I swore
We'd be together more
Creation froze with the triumph of Death
But still She stirred and awoke bereft
Of concern save for the aeons left
To lead the darkness
She schemes of growing power and the lengths sucked hard to get it
I dream of being God but ever living to regret it
Our fecund nature decrees that Jesus wept come for
The Devil on Her knees
To grant Her lows a remedy
And mine desire's wish
To taste thereof of Heaven's scent
As sick and twisted as it is
For Her corset laced with arsenic
Hides snake curves within Her midst
Whilst Her halo of white lies supplies
Her temple to what God forbids.

Översättning

Genom arkader där skimrande snöfall
Lägg i tillstånd med det sorgliga och förbannat
En hyra klagan knäppte knappt över en viskning
Drog mig som ett spöke till människans tillhåll
Jag hittade hennes frestande öde mellan hennes handled och rakhyvel
En släktand på en kyrkogård
Under en kallare Frälsares storlek
Dimma hängde som tjuvar kransade i små arabesker
Och genom den kalla jorden bäddade det hennes drasande bröst
Som en kommande dröm under etsat glas
Att älska de vackra döda
Hon har syndat och avskärnat himlen
Och i dess vulgära syn
Två figurer vrider sig, men en silhuett
Förlänger sina fingrar mot ljuset
"Gotiska torn vacklade på hennes klackar
När hon flydde från asylgrunder
Att begå hårda brott mot mjuka celler
Där nu ropar en annans skrik "
Från gasningen i hennes bortgång
Sex fot under eller under sliten kappa
När hennes händer pekade på midnatt
I en vit färgad kammare bunden
Jag svepte henne från avgrunden av en annan demens
Befriar hennes själ från ödet
Att ta nöjesstugorna
Nu fryser nattspeglar i beslag
Vid glimten av charmade stift i hennes lår
Balsalar fyllda med svarta katter kliar
Trots och lekfulla ögon
Pricked as a Witch Hennes sömmar kliar
För bekanta läppar att slicka dem torra
Medan det mörka regras, för om Hon frågar
Solen överger rätten att resa sig
Och är den första som upptäcker att denna ängel återvänder
Är ett hämndfullt kall på nåd
För till och med martyrdomens rygg från dess självmordspakter
Ett språng av förvrängt öde förrådt
Ärren räcker till stjärnorna
Fångad i hennes tåg förtrollad
Falla i linje och ge tecknet
Den gryningen är född till deras förmörkelse
För våra människor
Kommer en underdog dag Sunrise
Krusande av eld som kvinnligedition
Iplinterade hennes kista och låg på golvet
Av ett valv med Hennes knäppta när månen kramar stranden
Vilken förräderi som hon inte andades mer?
Kristus din jävel!
Jag önskade henne tillbaka men de döda älskade henne
Även vilda vindar sjöng i chora för henne
Saffran från mitt hjärta, från början svor jag
Vi skulle vara tillsammans mer
Skapelsen frös med dödens triumf
Men ändå rörde hon sig och vaknade berusad
Av oro, spara för vänsterna
Att leda mörkret
Hon planerar växande kraft och längderna suger hårt för att få det
Jag drömmer om att vara Gud men någonsin leva för att ångra det
Vår fecund-natur förordnar att Jesus grät kom för
Djävulen på hennes knän
Att ge henne låga botemedel
Och min önskans önskan
Att smaka på det av himmelens doft
Så sjuk och vriden som den är
För hennes korsett spetsad med arsenik
Döljer ormkurvor inom sig
Medan hennes gloria av vitt ligger förråd
Hennes tempel till vad Gud förbjuder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *