• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – of mist midnight skies

Artist cradle of filth - Låttitel of mist midnight skies

Text och översättning: cradle of filth - of mist midnight skies. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We, the nocturnal few
Bound by other laws
To the service of the enemies of God
Are silent and hidden
Yet our exquisite fire burns on
Poised to engulf
Tie a man to his God
He may not walk for fear
Of falling foul to temptation
Where once faith stood her ground
Renounce the guilt, ignite the flame
Cast the fetid virgin back from where she came
Drink deep of the promise in my eyes
Of mist and midnight skies
I drown in fathomless dreams
And in the reeking mire of virtue scream
I yearn to sell my very soul
(And you shall for none so dark and sinister)
(Will arise to embrace the Arts)
Do What Thou Wilt
Until the stones in my heart stand still
Regardless of the cost to your repugnant god
The last May frost may blight the crops
And will never be ascribed to be heavenly dog
Or nature, but infernal tasks
"By your cursings and imprecations
You wrong both Man and beast
By whatever whim you serve
Of the Devil your leige"
Tie belief to the trinity, and seven ways
Will be wrought to condemn thee
Conspiring to cull the pagan ways
Twist back their lies, personify their needs
The war begins by Satanic decree
If Evil we be, we will our lives
To mist and midnight skies
I will avenge the deaths of a thousand burning children
Be bound to a covenant with us in our hellish league
And bring the host of the Nazarene to their knees
Breath the life of an entity never-born
Darkness now descend in raven form
The words, the burning rasp, vibrate the cosmic thread
Arcturus is risen Queen, hold forth the severed head to me
I pour my lovelorn kisses at your feet
Raper of all my worldly enemies
Lycanthropy, please poison me
Send acausal instincts crawling my brain
Take me, Mistress, until perversion is fed
Dark Magick pleasures weaved under the jeweled moon-head
The cross-stick will fade when the usurper hangs
For now we congregate where once my angel sang
That night they came and took her away from me
I lost the woman I loved and I learned how to curse
And to spit in the face of their, "God"
We will ride again
In the midnight skies

Översättning

Vi, de få nattliga
Bundet av andra lagar
Till tjänst för Guds fiender
Är tysta och dolda
Ändå brinner vår utsökta eld på
Redo att svälja
Knyt en man till sin Gud
Han kanske inte går av rädsla
Att falla illa till frestelse
Där tro en gång stod hennes mark
Avstå från skulden, antänd lågan
Kasta den feta jungfrun tillbaka från var hon kom
Drick djupt av löftet i mina ögon
Av dimma och midnatt himmel
Jag drunknar i oförskämda drömmar
Och i dystra dyra av dygd skriker
Jag längtar efter att sälja min själ
(Och du ska för ingen så mörk och olycksbådande)
(Kommer att uppstå för att omfamna konsten)
Gör vad du vill
Tills stenarna i mitt hjärta står stilla
Oavsett kostnaden för din motbjudande gud
Den sista majfrosten kan skada grödorna
Och kommer aldrig att tillskrivas himmelsk hund
Eller naturen, men infernala uppgifter
"Genom dina förbannelser och förföljelser
Du har fel både människan och odjuret
Oavsett vilket infall du tjänar
Av djävulen din leige "
Knyt tron ​​till treenigheten och på sju sätt
Kommer att göras för att fördöma dig
Konspirerar för att få bort de hedniska vägarna
Vrid tillbaka deras lögner, personifiera deras behov
Kriget börjar med sataniskt dekret
Om vi ​​är onda kommer vi att göra våra liv
Till dimma och midnatt himmel
Jag kommer att hämnas tusentals brinnande barns död
Var bunden till ett förbund med oss ​​i vår helvetes liga
Och sätt Nasaréns värd på knä
Andas livet till en enhet som aldrig är född
Mörket sjunker nu i korpform
Orden, den brinnande raspen, vibrerar den kosmiska tråden
Arcturus är uppstånden drottning, håll fram det avskurna huvudet till mig
Jag häller mina älskvärda kyssar vid dina fötter
Raper av alla mina världsliga fiender
Lycanthropy, snälla förgif mig
Skicka kausala instinkter som kryper i min hjärna
Ta mig, älskarinna, tills perversion matas
Mörka Magick-nöjen vävda under det juvelerade månhuvudet
Korsstaven bleknar när usurparen hänger
För närvarande samlas vi där min ängel en gång sjöng
Den kvällen kom de och tog henne ifrån mig
Jag förlorade kvinnan jag älskade och jag lärde mig att förbanna
Och att spotta inför deras "Gud"
Vi åker igen
I midnatt himmel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *