• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – nymphetamine fix

Artist cradle of filth - Låttitel nymphetamine fix

Text och översättning: cradle of filth - nymphetamine fix. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Lead to the river
Midsummer, I waved
A ?V? of black swans
On with hope to the grave
All through Red September
With skies fire-paved
I begged you appear
Like a thorn for the holy ones
Cold was my soul
Untold was the pain
I faced when you left me
A rose in the rain
So I swore to the razor
That never, enchained
Would your dark nails of faith
Be pushed through my veins again
Bared on your tomb
I am a prayer for your loneliness
And would you ever soon
Come above unto me?
For once upon a time
From the binds of your lowliness
I could always find
The right slot for your sacred key
Six feet deep is the incision
In my heart, that barless prison
Discolours all with tunnel vision
Sunsetter
Nymphetamine
Sick and weak from my condition
This lust, a vampyric addiction
To her alone in full submission
None better
Nymphetamine
Nymphetamine, nymphetamine
Nymphetamine girl
Nymphetamine, nymphetamine
My nymphetamine girl
Wracked with your charm
I am circled like prey
Back in the forest
Where whispers persuade
More sugar trails
More white lady laid
Than pillars of salt
(Keeping Sodom at night at bay)
Fold to my arms
Hold their mesmeric sway
And dance to the moon
As we did in those golden days
Christening stars
I remember the way
We were needle and spoon
Mislaid in the burning hay
Bared on your tomb
I am a prayer for your loneliness
And would you ever soon
Come above unto me?
For once upon a time
From the binds of your lowliness
I could always find
The right slot for your sacred key
Six feet deep is the incision
In my heart, that barless prison
Discolours all with tunnel vision
Sunsetter
Nymphetamine
Sick and weak from my condition
This lust, a vampyric addiction
To her alone in full submission
None better
Nymphetamine
Sunsetter
Nymphetamine
None better
Nymphetamine
Nymphetamine, nymphetamine
Nymphetamine girl
Nymphetamine, nymphetamine
My nymphetamine girl

Översättning

Led till floden
Midsommar vinkade jag
A? V? av svarta svanar
Fortsätt med hopp till graven
Hela den röda september
Med himmel eldstad
Jag bad att du dyker upp
Som en torn för de heliga
Kall var min själ
Otrolig var smärtan
Jag stod inför när du lämnade mig
En ros i regnet
Så jag svor på rakhyveln
Det aldrig, förankrat
Skulle dina mörka naglar av tro
Skjutas igenom mina vener igen
Bared på din grav
Jag är en bön för din ensamhet
Och skulle du någonsin snart
Kom ovanför mig?
För en gång i tiden
Från banden av din ödmjukhet
Jag kunde alltid hitta
Rätt plats för din heliga nyckel
Sex meter djupt är snittet
I mitt hjärta, det barlösa fängelset
Missfärgar allt med tunnelsyn
Sunsetter
Nymfetamin
Sjuk och svag av mitt tillstånd
Denna lust, ett vampyrberoende
Till henne ensam i full underkastelse
Ingen bättre
Nymfetamin
Nymfetamin, nymfetamin
Nymfetamin tjej
Nymfetamin, nymfetamin
Min nymfetaminflicka
Knäckt med din charm
Jag kretsas som byte
Tillbaka i skogen
Där viskar övertala
Fler sockerspår
Mer vit dam lagt
Än saltpelare
(Håller Sodom på natten i sjön)
Vik till mina armar
Håll deras mesmeriska sväng
Och dansa till månen
Som vi gjorde under de gyllene dagarna
Dopstjärnor
Jag minns vägen
Vi var nål och sked
Felaktig i det brinnande höet
Bared på din grav
Jag är en bön för din ensamhet
Och skulle du någonsin snart
Kom ovanför mig?
För en gång i tiden
Från banden av din ödmjukhet
Jag kunde alltid hitta
Rätt plats för din heliga nyckel
Sex meter djupt är snittet
I mitt hjärta, det barlösa fängelset
Missfärgar allt med tunnelsyn
Sunsetter
Nymfetamin
Sjuk och svag av mitt tillstånd
Denna lust, ett vampyrberoende
Till henne ensam i full underkastelse
Ingen bättre
Nymfetamin
Sunsetter
Nymfetamin
Ingen bättre
Nymfetamin
Nymfetamin, nymfetamin
Nymfetamin tjej
Nymfetamin, nymfetamin
Min nymfetaminflicka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *