• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – nocturnal supremacy 96

Artist cradle of filth - Låttitel nocturnal supremacy 96

Text och översättning: cradle of filth - nocturnal supremacy 96. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Weak midnight promised of love
Were wept upon Her grave
And shunned by stars above
In mortal life lurks my dismay
An Angel stole my heart
and Death took Her away
She sleeps beyond the grace of God
A dreamingly beauty
If wishes could only fray that bond
Twelfth moon arose with ghostly voice
A poet's serenade
Her name a whisper pon my lips
And lo, Rorasa came
"Fear me not my grieving King
Funeral in breath
The secrets of the dark I know
And thus, we shall cheat Death"
My promises wrought through despondence that night
Have delievered me gifts from the grave
Rorasa enshadowed me gifts from the grave
Never a Devil so vain
The Angel is fallen, for I thought her lost
And no heaven would silence the pain
Teach me these secrets, the sensual frost
Desire for warm blood again
Princess lay down they florid cheek
In drunken splendour
Tonight rare regal fate has cast
The wolves among the sheep
Dark nature clasp my soul
Around Her throat mine arms enfold
To sleep, perchance to dream
And then...
To dusk and flesh ascend
The sun descends magenta spirits fill the skies
and wreak erotic maladies where sex and Death abide
From writhing tides where gothick siren weave their song to shore
Through the ashes of the battlefields where ravens and angels war
We rule like the red and risen moon upon the sea
The stars of judgement silent, for we share joyous
Eternity
Damnation
Salvation
Stigmata plague
The wine of Bacchus flows
Listen to the thunder rage
Deceivers dragged before their cross
I am He that vanquished Death
And bore the sting of loss
What vulgar christ will uprise my grasp
His temple, ruined, burns
And sweet Rorasa laughs
I am enamoured and impradised
To catch the fires dancing profanely in her eyes
"I will crush them all
If this holds thy delight"
Rather dead forever than to lose her
Nymph-lascvious Aphrodite

Översättning

Svag midnatt lovad kärlek
Gråtades över hennes grav
Och undviks av stjärnor ovan
I det dödliga livet lurar min bestörtning
En ängel stal mitt hjärta
och döden tog henne bort
Hon sover bortom Guds nåd
En drömande skönhet
Om önskemål bara kunde bryta det bandet
Tolfte månen uppstod med spöklik röst
En poetens serenad
Hennes namn viskar på mina läppar
Och se, Rorasa kom
"Frukta mig inte min sorgande kung
Begravning i andan
Mörkets hemligheter vet jag
Och därmed ska vi fuska döden "
Mina löften genomfördes genom förtvivlan den kvällen
Har levererat mig gåvor från graven
Rorasa skuggade mig gåvor från graven
Aldrig en djävul så förgäves
Ängeln är fallen, för jag trodde att hon var förlorad
Och ingen himmel skulle tysta smärtan
Lär mig dessa hemligheter, den sensuella frosten
Begär efter varmt blod igen
Prinsessan lägger ner de blommiga kinderna
I berusad prakt
Ikväll har sällsynt kungligt öde kastat
Vargarna bland fåren
Mörk natur klämmer fast min själ
Runt halsen bryts mina armar
Att sova, att drömma
Och då...
Till skymning och kött stiga upp
Solen sjunker ned magenta sprit fyller himlen
och orsaka erotiska sjukdomar där sex och död kvarstår
Från vridande tidvatten där gothick siren väver sin sång till stranden
Genom asken på slagfälten där korpar och änglar kriger
Vi härskar som den röda och uppstigna månen över havet
Domarnas stjärnor är tysta, för vi delar glada
Evighet
Fördömelse
Frälsning
Stigmata pest
Vinet från Bacchus flyter
Lyssna på åskan
Bedragare släpade före korset
Jag är Han som besegrade döden
Och bar förlustens sting
Vilken vulgär Kristus kommer att få upp mitt grepp
Hans tempel, förstört, brinner
Och söta Rorasa skrattar
Jag är förälskad och opadad
Att fånga bränderna som dansar blankt i hennes ögon
"Jag kommer att krossa dem alla
Om detta håller din glädje "
Ganska död för alltid än att förlora henne
Nymf-spännbar Afrodite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *