• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – no time to cry

Artist cradle of filth - Låttitel no time to cry

Text och översättning: cradle of filth - no time to cry. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It's just a feeling
I get sometimes
A feeling
Sometimes
And I get frightened
Just like you
I get frightened too
but it's
(no no no) No time for heartache
(no no no) No time to run and hide
(no no no) No time for breaking down
(no no no) No time to cry
Sometimes in the world as is you've
Got to shake the hand that feeds you
It's just like Adam says
It's not so hard to understand
It's just like always coming down on
Just like Jesus never came and
What did you expect to find
It's just like always here again it's
(no no no) No time for heartache
(no no no) No time to run and hide
(no no no) No time for breaking down
(no no no) No time to cry
Everything will be alright
Everything will turn out fine
Some nights I still can't sleep
And the voices pass with time
And I keep
Everything will be alright
Everything will turn out fine
Some nights I still can't sleep
And the voices pass with time
And I keep
No time for tears
No time to run and hide
No time to be afraid of fear
I keep no time to cry
(no no no) No time for heartache
(no no no) No time to run and hide
(no no no) No time for breaking down
(no no no) No time to cry

Översättning

Det är bara en känsla
Jag får ibland
En känsla
Ibland
Och jag blir rädd
Precis som du
Jag blir också rädd
men det är
(nej nej nej) Ingen tid för hjärtesorg
(nej nej nej) Ingen tid att springa och gömma sig
(nej nej nej) Ingen tid för att bryta ner
(nej nej nej) Ingen tid att gråta
Ibland i världen som du har
Måste skaka handen som matar dig
Det är precis som Adam säger
Det är inte så svårt att förstå
Det är precis som att alltid komma ner
Precis som Jesus aldrig kom och
Vad förväntade du dig att hitta
Det är precis som alltid här igen
(nej nej nej) Ingen tid för hjärtesorg
(nej nej nej) Ingen tid att springa och gömma sig
(nej nej nej) Ingen tid för att bryta ner
(nej nej nej) Ingen tid att gråta
Allt kommer att bli bra
Allt kommer att bli bra
Vissa nätter kan jag fortfarande inte sova
Och rösterna passerar med tiden
Och jag håller
Allt kommer att bli bra
Allt kommer att bli bra
Vissa nätter kan jag fortfarande inte sova
Och rösterna passerar med tiden
Och jag håller
Ingen tid för tårar
Ingen tid att springa och gömma sig
Ingen tid att vara rädd för rädsla
Jag har ingen tid att gråta
(nej nej nej) Ingen tid för hjärtesorg
(nej nej nej) Ingen tid att springa och gömma sig
(nej nej nej) Ingen tid för att bryta ner
(nej nej nej) Ingen tid att gråta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *