• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – lilith immaculate promo video

Artist cradle of filth - Låttitel lilith immaculate promo video

Text och översättning: cradle of filth - lilith immaculate promo video. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Church bells resounded like judgment day
As they were making love
In the rainswept graveyard
She fucked him hard, silhouetted by flame
A monsoon Tigress set upon prey
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
This delectable reaper
Her eyes were profound
Drawing him in deeper
Until he was drowned
Hurled on the shore
Of the world underground
Lilith Immaculate
Mortal kind, a morbid wine
For this dark moon goddess
And freed to stretch her claws
This beautiful whore
Would be brutally honest
Tortuous one, taboos undone
A glittering star on a sea of myriad waves
And a thickening mist, a seductress
Leading lovesick hearts astray
Lilith
In the throes of orgasm, she bucked and he broke
At the height of the storm, the chaos they'd smote
Burning behind her in arabesque smoke
Framed a vision transformed as she sucked from his throat
Victoria smiled, her now golden eyes
Possessed a regal bearing
Of omnipotent power
From wet lips to her smoldering thighs
Her beauty perfected and her will agonized
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more the master the faster the days
Lilith Immaculate
With dread single purpose
Her mind told him stay
She strode through the fire
Desire aflame
She murdered the nuns
In such horrible ways
Lilith Immaculate
"That night we lay entwined on hay
Inside a soldier's barn
Her panting breath an opiate
As in her bolder grasp
I caught the scent of desert sands
The Holy lands, the fall of reason
But only when I smelt the blood
Did I fear her colder hand"
"I am darkness, I am sin
The Queen of lust invited in
Reborn at last to cast my
Fecund shadow on this world,
You shall worship me, enslaved
For many lovers shall I crave
And in return, I'll gladly pave
Your psycho path with pearls
For I have been grating
And waiting so long to find
The most perfect hostess close to me
Whose thin-ice troubled mind
Was like a cracked, black ornate mirror
To slip right through in time
When at last I wore Harmonia's necklace
The cursed twin serpents mine"
Tortuous one, debauchery won
The attention of Emperors, Princes and Tsars
For the toll of her kiss, no soul could dismiss
The advance of her throne from afar
This English rose with traits of those
Who graced the harems of the East
Adorned with thorns, she raised the horns
And scarlet hems to wasted priests
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
This delectable reaper
Her eyes were profound
They drew him in deeper
Until he was drowned
Hurled on the shore
Of the world underground
Lilith Immaculate
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
The flutes and sweet wine
Of her voice anodyne
Her power was growing
Every hour malign
The truth, Lilith's kingdom
Drew closer with time

Översättning

Kyrkans klockor rungade som domedagen
När de älskade
I den regnslagna kyrkogården
Hon knullade honom hårt, silhuett av lågan
En monsun tigress på byte
Fall för min kärlek
Krypa efter min kärlek
Låsa för kärleken till min virulenta svaj
Jag blir mer mästare ju snabbare dagarna
Lilith immaculate
Denna härliga skördemaskin
Hennes ögon var djupa
Ritar honom djupare
Tills han drunknade
Slungade på stranden
Av världens underjordiska
Lilith immaculate
Dödligt slag, ett sjukligt vin
För den här mörka mångudinnan
Och frigjort för att sträcka sina klor
Denna vackra hora
Skulle vara brutalt ärlig
Tortous, tabun ångras
En glittrande stjärna på ett hav av otaliga vågor
Och en förtjockande dimma, en förförinna
Ledande kärlekssjuka hjärtan vilse
Lilith
I orgasmen krossade hon och han bröt
På stormens höjd, det kaos de slog
Brinner bakom henne i arabesk rök
Inramade en vision som förvandlades när hon sugade från halsen
Victoria log, hennes nu gyllene ögon
Har en kunglig bäring
Av allsmäktig kraft
Från våta läppar till hennes ulmande lår
Hennes skönhet blev perfekt och hennes vilja blev plågad
Fall för min kärlek
Krypa efter min kärlek
Låsa för kärleken till min virulenta svaj
Jag växer mer mästaren ju snabbare dagarna
Lilith immaculate
Med rädsla för ett enda syfte
Hennes sinne sa till honom att stanna kvar
Hon steg genom elden
Begär brinnande
Hon mördade nunnorna
På så hemska sätt
Lilith immaculate
"Den natten låg vi sammanflätade på hö
Inuti en soldats ladugård
Hennes flämtande andedräkt är opiat
Som i hennes djärvare grepp
Jag fick doften av ökensand
De heliga länderna, förnuftets fall
Men bara när jag luktade blodet
Fruktade jag hennes kallare hand "
"Jag är mörker, jag är synd
Lustdrottningen bjöd in
Återfödas äntligen för att kasta min
Fecund skugga på denna värld,
Du ska tillbe mig, förslavad
För många älskare ska jag längta efter det
Och i gengäld ska jag gärna bana
Din psykoväg med pärlor
För jag har gitterat
Och väntar så länge på att hitta
Den mest perfekta värdinnan nära mig
Vems tunna is besvärade sinne
Var som en sprucken, svart utsmyckad spegel
Att glida rätt igenom i tid
När jag äntligen bar Harmonias halsband
Den förbannade tvillingormen min "
Tortuous en, utbrott vann
Uppmärksamhet från kejsare, prinsar och tsarer
För själens kyss kunde ingen själ avfärda
Hennes trons framsteg långt ifrån
Denna engelska steg med egenskaper av dessa
Vem prydde östens harems
Prydda med taggar lyfte hon hornen
Och scharlakansröda fållar till bortkastade präster
Fall för min kärlek
Krypa efter min kärlek
Låsa för kärleken till min virulenta svaj
Jag blir mer mästare ju snabbare dagarna
Lilith immaculate
Denna härliga skördemaskin
Hennes ögon var djupa
De drog honom djupare
Tills han drunknade
Slungade på stranden
Av världens underjordiska
Lilith immaculate
Fall för min kärlek
Krypa efter min kärlek
Låsa för kärleken till min virulenta svaj
Jag blir mer mästare ju snabbare dagarna
Lilith immaculate
Flöjter och sött vin
Av hennes röst anodyne
Hennes kraft växte
Varje timme malign
Sanningen, Liliths rike
Kom närmare med tiden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *