• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – heaven torn asunder explicit

Artist cradle of filth - Låttitel heaven torn asunder explicit

Text och översättning: cradle of filth - heaven torn asunder explicit. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Rise, ablaze, libidinous
Devildom voyeurs
Ascend to smother the light
Nascent aeons confer
Chaos is spat
From the black eternal sea
Serrated mountains of mad shadows
Carving towards misdeed
Stormchoirs gather
A pestilential hiss
Sunset evokes Luciferian fire
The skies are ruptured like a knifed orifice
Supernal vestments hang tattered
Cathedrals shriek to pulpit oratory
Invasions scale Babel's ivory towers
Poised to sodomise a world upon it's knees
(Victory spent
Breathe deep benighted scent)
We are as a flame born unto the darkness
Desires burning in palatial glades
And virtues once aloof, now worming beneath us
Shalt see their children, pleasuring as slaves
Attack!
Wreak atrocities on those we have despised
Judgements be riven, from the skies
Darkness empower let us master prophecy
Fulfilling destiny the promised fever
Bedizens eyes paralysed with blasphemy
Written in flesh across the howling ether
Artemis
Spread the bliss of this Lupercalia
With stars erased, throw wide the gates
The infidel soon unmasks her face
Neath silken shroud she waxes horn
Sharpened to skewer dawn
I am as a plague, born to the priestess
The secret amour of her archangelic rape
Jaded-eyed when my lovers, possessed
Screamed out their agonies, upon the stake
"The most August sorcerers of Hades
Darkly seized for me a throne
And the upraised scythe so terribly scribed
Vengeance in Jesuit blood on stone
From this ransacked celestial temple
I hold the prophet's severed head unto all nations"
Tremble before us
Lords of the star-veiled red sepulchres
Rushing deathwards, our Tartarean fires
Kindle pandemonia to furnace the earth
"Our voices are opened graves
Through which the never-dead escape"
From dank, abyssic dream
Pursuing ascendancy
The enemy has held three seasons
Imparadised, whilst we writhed
To psycho-dramas penned by aerial decree
Now freed to plunder
Heaven torn asunder

Översättning

Stig, lysa, libidinous
Devildom voyeurs
Stig upp för att kväva ljuset
Kommande aeoner konfererar
Kaos spottas
Från det svarta eviga havet
Tandade berg av galna skuggor
Snidning mot missgärning
Stormchoirs samlas
En pestilential väsande
Sunset framkallar Luciferian eld
Himlen brister som en knivöppning
Supernal kläder hänger slitna
Katedraler skriker till talarstolen
Invasions skala Babels elfenbenstorn
Redo att göra en värld på sina knän
(Segern tillbringade
Andas djupt luktad doft)
Vi är som en flamma född i mörkret
Önskningar som brinner i palatsliga gläntor
Och dygder en gång avskilda, nu avmaskar oss under oss
Du ska se deras barn som trivs som slavar
Ge sig på!
Utlösa grymheter på dem vi har föraktat
Domar rivas från himlen
Mörkstyrka låt oss behärska profetior
Uppfyller ödet den utlovade febern
Bedizens ögon förlamade av hädelse
Skriven i kött över den ylande etern
Artemis
Sprid glädjen av denna Lupercalia
Med raderade stjärnor, kasta vid grindarna
Den otrogna avmaskerar snart hennes ansikte
Neath silken hölje vaxar hon horn
Vässat till spettgryningen
Jag är som en pest, född för prästinnan
Den hemliga amouren av hennes ärkeangeliska våldtäkt
Jade-eyed när mina älskare, besatt
Skrek ut sina kvaler på bålet
"De mest trollkarlerna från Hades i augusti
Mörkt tagit en tron ​​för mig
Och den upprörda ljön så fruktansvärt skriven
Hämnd i jesuitblod på sten
Från detta ransackade himmelska tempel
Jag håller profetens avskuren huvud mot alla nationer "
Skaka framför oss
Lords of the star-slöjd röda gravar
Våra tartariska bränder rusar ihjäl
Tänd pandemonia för att smida jorden
"Våra röster är öppna gravar
Genom vilken de aldrig döda flyr "
Från tuff, abyssisk dröm
Förföljer övervägande
Fienden har hållit tre säsonger
Imparadised, medan vi vridit oss
Till psykodrama skrivna av luftdekret
Nu befriad att plundra
Himlen slits sönder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *