• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – harlot on a pedestal

Artist cradle of filth - Låttitel harlot on a pedestal

Text och översättning: cradle of filth - harlot on a pedestal. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Where does the madness end?
How far down do the rungs expire
In smoke and burning heat?
In depravity and sin?
In her shocking retinue
I saw the worst
Desire run amok amongst you
And in her boudoir too
The endless nights embedded
In her beautiful cocoon
Turning black and blue and jaded
Kneelin' at her feet
My heart atrophied at her ravishing form
The ultimate test
Her cult obsessed
With this body of the Goddess reborn
When she first laid me to rest
I saw such sights of wickedness
From this harlot on a pedestal
This scarlet Woman scorned
I glimpsed desertion, the bluster of shame
The tribes of the moon. their luster improved
A morbid aversion to the limpid domain
Of Eden and Adam her dark temper moved
I witnessed reverie then
Perverse resurgence, souls on fire
Blood and seed spilt for centuries
For this imperious bitch
In her shocking retinue
I saw the worst
Desire run amok amongst you
A gnawer of taboo
Dread appetites were threaded
Right throughout the mortal zoo
Her immortality now hungered
I remember, in Thebes
Enthroned with cat-skinned girls
Her long dark hair braided with pearls
A red gown split revealed her thighs
As full lips rose to feline eyes
Egyptian black outlined each lid
It's clear who owned the pyramid
Temptress Lilith
Her beauty stirred me more than words
Could ever paint, her bible hurt
Tempered Lilith
Hissing in the dark
Pissing on my heart
I was missing every part of Victoria
Victoria
I found them hypnotic, the years of display
Of court life and parties, political bite
Narcotic, erotic, her bleary soirees
Left daylight a dream in the scheme of the night
The scheme of the night
But I grew uneasy, she wanted the earth
For now she was spinning her sins
Breeding fell children and hiding her worth
Before the new orders disorder begins
Feeding from the weak
Savaged on their feet by her ravaging lust
Evening-dressed
This young Countess
Led lovers astray under cover of dusk
When she took them to her breast
They passed last rites, deliciousness
Swept into their every pore
This matriarch of darkness bored
Harlot on a pedestal
The night orchestral
Harlot on a pedestal
Never vestal

Översättning

Var slutar galenskapen?
Hur långt ner går spåren
I rök och brinnande värme?
I fördärv och synd?
I hennes chockerande följd
Jag såg det värsta
Lusten amok bland er
Och i hennes boudoir också
De oändliga nätterna inbäddade
I hennes vackra kokong
Blir svart och blå och trasig
Kneelin vid hennes fötter
Mitt hjärta förstördes av hennes förtjusande form
Det ultimata testet
Hennes kult besatt
Med denna kropp av gudinnan återfödd
När hon först lade mig till vila
Jag såg sådana syn på ondskan
Från denna skökan på en piedestal
Den här scharlakansröda kvinnan föraktade
Jag skymtade ökningen, skammen
Månens stammar. deras lyster förbättrades
En sjuklig motvilja mot den ljumma domänen
Av Eden och Adam rörde sig hennes mörka humör
Jag bevittnade vördnad då
Pervers återuppkomst, själar i eld
Blod och utsäde spillt i århundraden
För den här tuffa tiken
I hennes chockerande följd
Jag såg det värsta
Lusten amok bland er
En gnagare av tabu
Dread aptit trådades
Rätt genom hela den dödliga djurparken
Hennes odödlighet hungrade nu
Jag minns, i Theben
Tronas med kattflickor
Hennes långa mörka hår flätat med pärlor
En röd klädesdelning avslöjade hennes lår
När fulla läppar steg till kattiga ögon
Egyptisk svart skisserade varje lock
Det är klart vem som ägde pyramiden
Temptress Lilith
Hennes skönhet rörde mig mer än ord
Kan någonsin måla, hennes bibel skadade
Härdat Lilith
Vissande i mörkret
Pissar på mitt hjärta
Jag saknade alla delar av Victoria
Victoria
Jag tyckte att de var hypnotiska, de år som visades
Av domstolsliv och partier, politiskt bett
Narkotiska, erotiska, hennes suddiga soirees
Vänster dagsljus en dröm i nattens schema
Nattens schema
Men jag blev orolig, hon ville ha jorden
För närvarande snurrade hon sina synder
Uppfödning föll barn och gömde hennes värde
Innan de nya ordern börjar oordning
Matar från de svaga
Savaged på deras fötter av hennes härjande lust
Kvällsklädda
Den här unga grevinnan
Ledde älskare vilse under skymning
När hon tog dem till sitt bröst
De passerade sista ritualer, läckerhet
Sopas in i varje por
Denna matriark av mörker uttråkad
Skökan på en piedestal
Nattorkestern
Skökan på en piedestal
Aldrig vestal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *