• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – forgive me father i m in a trance

Artist cradle of filth - Låttitel forgive me father i m in a trance

Text och översättning: cradle of filth - forgive me father i m in a trance. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Forgive me Father, I have sinned
Darkness put her painted claws in me again
Her vision drowns like service wine
Whispered kisses so divine
I was blessed but now I've come undone
Storm clouds roll out overhead
Above their master
End of all flesh, end of all days
Love predicts disaster
In her precious ways
I was burned, a sacerdotal soul
By the Demon Queen of my dreams
Infatuation turned to total control
Her rose was sweet
But her thorns were barbarous
"Love me
And worship me
I'll lavish you and ravish you
Fulfill all wishes and fetishes too
Many never want to see
Many never want to know
The truth behind their fantasies
Their deepest needs
Let alone be shown them"
Forgive me Father, I have sinned
Darkness put her painted claws in me again
Her vision drowns like service wine
Whispered kisses so divine
I was blessed but now I've come undone
Nothing left to do but run
Sodom rolls out modern death
On casters ever faster
End of all Flesh, End of all Days
The stars predict disaster
In her bastard ways
"Love me
And worship me
I'll nurture you and hurt you too
Fulfill all wishes for my sad Aladdin"
She comes to me
Like a sandstorm in an hourglass
A whirlwind of desire
I am hypnotized
To think beyond the pale
Beyond heart-stopping eyes
And sopping thighs
I'm won't to fail
A wicked spell cast over me
Addicted to her utterly
Despite the horrors that gestate
Beneath the beautiful
"I'll grant you life beyond your ken
The envy of all other men
Whatever vice will make you spend
Eternity with me"
Satan's concubine
She makes her crime scenes shine from heaven
Forgive me Father, I have sinned
Darkness put her painted claws in me again
Her vision drowns like service wine
Whispered kisses so divine
I was blessed but now I've come undone

Översättning

Förlåt mig Fader, jag har syndat
Mörker satte hennes målade klor i mig igen
Hennes vision drunknar som servicevin
Viskade kyssar så gudomliga
Jag var välsignad men nu har jag ångrat mig
Stormmoln rullar ut över huvudet
Ovanför deras herre
Slutet på allt kött, slutet på alla dagar
Kärlek förutspår katastrof
På hennes dyrbara sätt
Jag brändes, en helig själ
Av mina drömmars demondrottning
Förälskelse vände sig till total kontroll
Hennes ros var söt
Men hennes taggar var barbariska
"Älska mig
Och dyrka mig
Jag ska överdriva dig och övertyga dig
Uppfyll alla önskningar och fetischer också
Många vill aldrig se
Många vill aldrig veta
Sanningen bakom deras fantasier
Deras djupaste behov
Än mindre visa dem "
Förlåt mig Fader, jag har syndat
Mörker satte hennes målade klor i mig igen
Hennes vision drunknar som servicevin
Viskade kyssar så gudomliga
Jag var välsignad men nu har jag ångrat mig
Inget kvar att göra än att springa
Sodom rullar ut den moderna döden
På hjul ännu snabbare
Slutet på allt kött, Slutet på alla dagar
Stjärnorna förutsäger katastrof
På hennes jävla sätt
"Älska mig
Och dyrka mig
Jag ska vårda dig och skada dig också
Uppfyll alla önskningar för min sorgliga Aladdin "
Hon kommer till mig
Som en sandstorm i ett timglas
En virvelvind av lust
Jag är hypnotiserad
Att tänka bortom det bleka
Utöver hjärtstoppande ögon
Och blötande lår
Jag kommer inte att misslyckas
En ond trollformel kastas över mig
Beroende på henne helt
Trots fasorna som svänger
Under det vackra
"Jag ska ge dig liv bortom din kännedom
Avund av alla andra män
Oavsett vilken vice som får dig att spendera
Evigheten med mig "
Satans bihustru
Hon får sina brottsplatser att lysa från himlen
Förlåt mig Fader, jag har syndat
Mörker satte hennes målade klor i mig igen
Hennes vision drunknar som servicevin
Viskade kyssar så gudomliga
Jag var välsignad men nu har jag ångrat mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *