• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – cruelty brought thee orchids

Artist cradle of filth - Låttitel cruelty brought thee orchids

Text och översättning: cradle of filth - cruelty brought thee orchids. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hear Me now!
Oh crime she be treasure revail will be pleasure somehow
Maleficent in dusky rose
Gathered satin lapped Her breasts
Like blood upon the snow
A tourniquet of Topaz
Glistened at Her throat
Awakening, pulled from the tomb
Her spirit freed eclipsed the moon
That She outshone as a fallen star
A regal ornament from a far flung nebular
Her likeness hung in the black gallery
Commanding unease
Demanding of Death to breathe
Midst the whirl and daylight fauna
Of society at court
Elizabeth bedazzled, Her presence sought applause
Though Her torchlit shadow
Thrown upon damp cellar walls
Greeted nothing but despair from slaves Her nights enthralled
Thirteen Winter solstices had shown
Her path, that the dark
Had marked its dominion
Spaying the confessor
Whose caresses she'd known,
As whipcord in the House of Dog
Her cold cunt meat on holy bone
Raped of faith, She now embraced
The narcissistic unrest frozen on the mirror's face
With this disdain, inside these veins
(Highborn wanton that She was)
She sought to keep what age would claim
Her soul was sold and for this toll
Reeking pyres ever smouldered
On the whims of one so in control
Elizabeth, mysterious
Cruelty brought thee orchids
From the bowels of the abyss
Once upon atrocity when midwitches stifled cries
And carved abortive runes in reddened wombs
Exhumed by crying eyes
Madness came upon
Her like an amorous lover's seed
Lifeblood splashed upon Her skin
In gout torture unleashed
And to Her dead reflection
Twas as if Her pallor gleamed
Like an angel's warmed by candles
Where erotic stains had cleaved
So demons dragged this libertine
Lusts screaming for release
Upon the flesh of maidens preened
As canvas for caprice
Exacting obeisance
Her gaze held a seance
Of spirits too trapped under glass to commune
A sleetier mistress than Luna
Whose threats to consume Her
Met with torments giving vent to Her swoon
Flat on Her back
Pack-prey for the reams
Of verses and curses
That haunted Her dreams
Mid-nightmare chimed
Thirteen in Her mind
A disciple of scars
Branded years hissed behind
Ridden split-thighed
By the Father of lies
An ovation of wolves
Blushed the skies as they writhed
But Heaven is never forever
She came, a spent storm
From the clouds
Leaving serpents in office
Inside every gate
To lick righteous holes
Blinding Lords to the fate
Of virgins forced naked
To defile on rent knees
Hacked and racked backwards
Menses choking their pleas
More whore more
Twitching make me wet with thee
Carcass rub me raw

Översättning

Hör mig nu!
Oh brott hon vara skatt revail kommer att vara nöje på något sätt
Maleficent i mörkret ros
Samlad satin lappade hennes bröst
Som blod på snön
En turné av Topaz
Glittrade i hennes hals
Vakna, dras från graven
Hennes frigjorda ande förmörkade månen
Att hon överträffade som en fallen stjärna
En kunglig prydnad från en fjärran nebulös
Hennes likhet hängde i det svarta galleriet
Befälhavande oro
Krav på döden att andas
Mitt i virvel- och dagsljusfaunaen
Av samhället vid domstolen
Elizabeth förbluffade, hennes närvaro sökte applåder
Även om hennes fackla skugga
Kastas på fuktiga källarväggar
Hälsade inget annat än förtvivlan från slavar Hennes nätter fängslade
Tretton vintersolstånd hade visat
Hennes väg, att mörkret
Hade markerat sitt herravälde
Spaying bekännaren
Vems smekningar hon hade känt,
Som piskord i House of Dog
Hennes kalla fittkött på heligt ben
Våldtäkt av tro omfamnade hon nu
Den narcissistiska oron frusen i spegelns ansikte
Med denna förakt, inuti dessa vener
(Högfödda som hon var)
Hon försökte behålla vilken ålder som skulle krävas
Hennes själ såldes och för denna avgift
Reeking pyres smuldrade någonsin
På nycklarna till en så kontrollerad
Elizabeth, mystisk
Grymhet gav dig orkidéer
Från avgrundens tarmar
En gång på grymhet när häxor kvävde gråter
Och snidade aborterade runor i röda livmodern
Uppgrävd av gråtande ögon
Galenskap kom över
Hennes som en amorös älskares frö
Livsblod stänkte på hennes hud
I gikt tortyr släpps loss
Och till hennes döda reflektion
Det var som om hennes blekhet glimmade
Som en ängel värms upp av ljus
Där erotiska fläckar hade klyftats
Så demoner släpade denna libertin
Lust som skriker efter frisläppande
På köttet av jungfrur som har föranlåtit
Som duk för caprice
Exakt lydnad
Hennes blick höll en seance
Av sprit som är för fångade under glas för att kommunicera
En snyggare älskarinna än Luna
Vems hot att konsumera henne
Träffades med plågor som gav hennes svimning luft
Platt på ryggen
Pack-byte för reams
Av verser och förbannelser
Det spökade hennes drömmar
Mid-mardröm chimed
Tretton i hennes sinne
En lärjunge av ärr
Märkta år väste bakom
Ridd split-lår
Av lögnen
En ovation av vargar
Rodnade himlen när de vred sig
Men himlen är aldrig för alltid
Hon kom, en förbrukad storm
Från molnen
Lämna ormar i sitt kontor
Inuti varje port
Att slicka rättfärdiga hål
Blindande herrar till ödet
Av jungfrur som tvingas nakna
Att orena på knä som hyrs
Hackat och rackat bakåt
Menstruationer kväver sina grunder
Mer hora mer
Ryckningar gör mig våt av dig
Slaktkroppen gnuggar mig rå

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *