• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – born in a burial gown

Artist cradle of filth - Låttitel born in a burial gown

Text och översättning: cradle of filth - born in a burial gown. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sibilant and macabre
Walpurgis sauntered in
Skies litten with five-pointed stars
The work of crafts surpassing sin
As She graced Her window ledge
An orphaned gypsy nymph
This issue of the forest's bed
Skin flushed with sipped absinthe
Her eyes revealed, as Brocken's peak
Tried once concealing Hell
A snow white line of divine freaks
In riot, where they fell
The circus lurches in, a ring of promised delight
For seven days and seven festival nights
What wicked wonders lie within the confines
Of the panther's den
She watches from a maypole, on the rip of Her tongue
The restless spirit of Christmas to come
A Gretel sick of merely sucking Her thumb
Than gingerbread men
Spawned scorned, abhorred by the aerial
She was the light of the world going down
War-torn, forlorn and malarial
She was found
Born in a burial gown
Unloosed, the chain of Her god-given cross
Seduced, now pagan ribbons swathe Her repose
In a carnival of souls sold and similarly lost
Too many decades misfit and mislaid
In innocence, a tender legend of prey
Parades Her second coming, now they're running afraid
Spawned scorned, abhorred by the aerial
She was the light of the world going down
War-torn, forlorn and malarial
She was found
Born in a burial gown
Now She moves with a predator's guile
Beyond the fire lit circle of life
She soothes your cold heart for a while
Then matches its beat, syncing in with a knife
She wrestles Her dreams with a delicate case
Espied by Her cross on the wall
And should She awake, through embrace or mistake
She would take Jesus
Bless foot forward and all
Sibilant and at last
The circus crawled away
With another lover in its arms
Dancing on Her grave

Översättning

Sibilant och makabert
Walpurgis saunrade in
Skies lite med femspetsiga stjärnor
Hantverksarbetet som överträffar synden
När hon prydde sin fönsterkant
En föräldralös zigenarnymf
Denna fråga om skogens säng
Hud spolas med sippad absint
Hennes ögon avslöjade, som Brockens topp
Försökte en gång dölja helvetet
En snövit linje av gudomliga freaks
I upplopp, där de föll
Cirkusen lutar in, en ring av utlovad glädje
I sju dagar och sju festivalkvällar
Vilka onda under ligger inom gränserna
Av panterhålan
Hon tittar från en majstång, på tungan
Den rastlösa julstämningen som kommer
En Gretel sjuk av att bara suga tummen
Än pepparkakor
Gyte föraktad, avskydd av antennen
Hon var världens ljus som gick ner
Krigshärjad, övergiven och malarial
Hon hittades
Född i en begravningsrock
Oupplöst, kedjan av hennes gudgivna kors
Förförda, nu hedniska band svävar hennes vila
I en karneval av sålda själar och på liknande sätt förlorade
Alltför många decennier passar felaktigt och felaktigt
I oskuld, en öm byteslegend
Parader Hennes andra ankomst, nu springer de rädda
Gyte föraktad, avskydd av antennen
Hon var världens ljus som gick ner
Krigshärjad, övergiven och malarial
Hon hittades
Född i en begravningsrock
Nu rör sig hon med ett rovdjur
Bortom den eldbelysta livscirkeln
Hon lugnar ditt kalla hjärta ett tag
Matchar sedan dess takt och synkroniseras med en kniv
Hon brottar sina drömmar med ett känsligt fodral
Espied av hennes kors på väggen
Och skulle hon vakna, genom omfamning eller misstag
Hon skulle ta Jesus
Välsigna foten framåt och allt
Sibilant och äntligen
Cirkusen kröp iväg
Med en annan älskare i armarna
Dansar på hennes grav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *