• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – beauty slept in sodom explicit

Artist cradle of filth - Låttitel beauty slept in sodom explicit

Text och översättning: cradle of filth - beauty slept in sodom explicit. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Death, spirit me away
My anguished soul doth strain
On taut and twisted reins
Yet, insatiate I still remain
Like a proud, unfalled star
That dares thee from afar
To calm my thund'rous heart
Else, rend it's knots apart
So I may never sing
Of jewelled skies o'er my strings
And love, a wanton thing
Can plunge on burnt, black wings
To hang amid the thorns
In scarlet, like velvet worn
About the clouded moon
Who wanes in solitude
I am alone
Thirsting for the dark
That lurks beneath marbled stone
What black witchcraft
Shalt prise thee from thy dreams
And what perverse world-strategy
Will wend it's way with thee from sleep?
"Rouse my disease
And with cadent naked dance I shalt teach
Thee wisdom of darkness
From earth and red sea
Light bearing Samael
Coalesce with me"
Twilight
Through pagan city gates
Bred shadows play like twining snake
By candlelight
Thanateros rites
Death seduced and chaos wakes
Obsession grips, blindragon fever
In throes of scythed orgasm, Eros dies
And Saturn rapes faith's lovelorn Diva
Upon a cyprean altar, stripped bare for sacrifice
Virtue births a demon
Pandora's box, unhinged, sets loose the night
Winged lilith born for want of Eden
Fanning plumes of harlotry
Like pearls before the desert swine
The skies, they darken
And the oceans part
Storm forth indignant Kraken
Reborn Venus as thou art
Feasting at my banquet
Of Saturnalia
I call thee having wrestled
The tides from lonely Diana
"For thee Endymion
I forsake the cerements of this star-flung tomb"
Be-with-us come
Unveil the ancient flame
Throw the cats our enemies
Desire's menstrual strain
Eastern Devil eyes
A cruel erotic plague
The Shekhina is in exile
And the Israelites enslaved to shame
Midnight
Jerusalem
A tenebrous phantasy
Revelates to men
Their celestial walls crumble
When walks the Xul
Born to the scarlet whore in Babylon
The centuries of wait have all but gone
Behold dark beauty stirs to conquer on and on
Now worship everything

Översättning

Död, anda mig bort
Min plågade själ tappar
På spända och vridna tyglar
Ändå förblir jag fortfarande
Som en stolt, oförfalskad stjärna
Det vågar dig långt ifrån
Att lugna mitt dånande hjärta
Annars, riv det ihop
Så jag kanske aldrig sjunger
Av smyckade himlar över mina strängar
Och kärlek, en dålig sak
Kan dyka på brända svarta vingar
Att hänga bland taggarna
I scharlakansröd, som sammet sliten
Om den grumlade månen
Vem avtar i ensamhet
jag är ensam
Törstar efter mörkret
Det lurar under marmorerad sten
Vilken svart häxkonst
Du får pris från dina drömmar
Och vilken pervers världsstrategi
Kommer det att gå med dig från sömnen?
"Väck min sjukdom
Och med kadent naken dans ska jag undervisa
Du är mörkerens visdom
Från jorden och Röda havet
Lätt bärande Samael
Förenas med mig "
Skymning
Genom hedniska stadsportar
Bredade skuggor spelar som snurrande orm
Vid levande ljus
Thanateros riter
Döden förförd och kaos vaknar
Obsession grepp, blindragon feber
I hårda orgasm dör Eros
Och Saturn våldtar troens älskvärda Diva
På ett cypreanaltare, avskalat för offer
Dygd föds en demon
Pandoras låda, lossad, sätter lös natten
Bevingad lilith född för brist på Eden
Fanning skökor
Som pärlor före öknens svin
Himlen blir mörkare
Och haven delas
Storma upp indignerade Kraken
Återfödd Venus som du är
Festar på min bankett
Av Saturnalia
Jag kallar dig ha brottat
Tidvattnet från ensamma Diana
"För dig Endymion
Jag överger ceremonierna i den här stjärngravet "
Kom med oss
Avslöja den forntida lågan
Kasta katterna våra fiender
Desires menstruation
Eastern Devil ögon
En grym erotisk pest
Shekhina är i exil
Och israeliterna förslavade sig till skam
Midnatt
Jerusalem
En otrolig fantasi
Uppenbarar sig för män
Deras himmelska murar smuler
När går Xul
Född till den scharlakansröda horan i Babylon
Hundratals väntan har nästan gått
Se mörka skönhetsområden att erövra om och om igen
Tillbe nu allt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *