• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – bathory aria a murder of ravens in fugue

Artist cradle of filth - Låttitel bathory aria a murder of ravens in fugue

Text och översättning: cradle of filth - bathory aria a murder of ravens in fugue. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now haranguing grey skies
With revenge upon life
Gnathic and Sapphic
Needs begged gendercide
Delusions of Grandier denounced the revolt
Of descrying cursed glass, disenchanted in vaults
Encircled by glyphs midst Her sin-sistered cult
With hangman's abandon She plied spiritworlds
To Archangels in bondage
From light to night hurled
Cast down to the earth where torment would unfurl.......
But soon,
Her tarot proved
Hybrid rumours spread like tumours
Would accrue
And blight Her stars
To better bitter truths
Of cold bloodbaths
As bodies rose
In rigid droves
To haunt Her from their
Shallow burials imposed
When wolves exhumed
Their carthen wombs
Where heavy frosts had laboured long
To bare their wounds
To the depths of Her soul they pursued
Wielding their poison they flew
Like a murder of ravens in fugue
And knowing their raptures
Would shatter Her dreams
She clawed blackened books for damnation's reprieve
Baneful cawed canons on amassed enemies
So Hallow's Eve
As She received
Like Bellona to the ball
Those enemies
Fell-sisters heaved
Her torturies
Cross stained flagstones
To Her carriage reined to flee
But She knew She must brave the night through
Though fear crept a deathshead o'er the moon
Like a murder of ravens in Fugue
For each masked, jewelled gaze held dread purpose
Horror froze painted eyes to cold stares
And even Her dance
In the vast mirrors cast
Looked the ill of Her future
If fate feasted there....

Översättning

Nu plågar grå himmel
Med hämnd över livet
Gnathic och Sapphic
Behöver tigger könsmord
Villfarelser från Grandier fördömde upproret
Av avskalande förbannat glas, otrevligt i valv
Omringad av glyfer mitt i sin systersysteriska kult
Med hängmanskapens övergivande plågade hon spiritworlds
Till ärkeänglar i slaveri
Från ljus till natt slungade
Kasta ner till jorden där plåga skulle utvecklas .......
Men snart,
Hennes tarot bevisade
Hybridrykten sprids som tumörer
Skulle tillfalla
Och skämmer bort hennes stjärnor
Till bättre bittra sanningar
Av kalla blodbad
När kropparna steg
I styva grupper
Att hemsöka henne från deras
Grunda begravningar införda
När vargar utgrävdes
Deras vagnar i vagnen
Där tunga frost hade arbetat länge
Att avslöja sina sår
Till djupet av hennes själ förföljde de
Med sitt gift flög de
Som ett mord på korpar i fuga
Och att veta deras bortryckningar
Skulle krossa hennes drömmar
Hon klo svarta böcker för fördömelse
Baneful cawed kanoner på samlade fiender
Så Hallow's Eve
Som hon fick
Som Bellona till bollen
Dessa fiender
Fell-systrar höjde
Hennes tortyr
Korsfärgade flaggstenar
Till hennes vagn lät fly
Men hon visste att hon måste tappa hela natten
Även om rädsla kröp en dödshuvud över månen
Som ett mord på korpar i Fuga
För varje maskerad, juvelerad blick höll rädsla syfte
Skräck frös målade ögon till kalla blickar
Och till och med hennes dans
I de vidsträckta speglarna
Såg sjuka av hennes framtid
Om ödet festade sig där ....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *