• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – amor e morte

Artist cradle of filth - Låttitel amor e morte

Text och översättning: cradle of filth - amor e morte. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Her bouquets are wilted
Too long has She slept
Their cruel red mouths darkened
To bowed silhouettes
I saw in a new moon
With Her scent on my breath
But then all to soon
Came the hunger for flesh
I held Her in eyes like necropoli
Laying Her on a tomb with a view
Lighting Her from Her feet
To the stars in Her hair
Drove sweet blood to Her throat
And My lips parted there
(In the tone of splintered bone)
She screams benighted
My limbs ignite
A carneal carnivore
On all fours to go...
An ebon Nemesis
From torture gardens of Dis
Having never breathed an Eve
As far narcotic as this
Two spellbound hellhounds
Hearts pounding loud
Racing Heaven out of focus
Under quicksilver clouds
"God is maimed come let us prey..."
To lunar deities that pave deadways
Twixt the living and the grave
Amor e Morte
To cast our fearl shadows there
We made Love bleed on a Deathbed shared
Where, begging Me to feed
To best be Were...
I licked Her wounds and ate Her rare
Argentinum spurred
her watnon words incurred
A sin ridden tongue
To open trading in fur
Never were those gates of pearl
So rubbed to their cusp
Never were the Worlds above
So bitten with the bestial...
Seraphim fell like guillotines
Giving gracious head
Instead of harking prophecies
And how our brother sang
Amor e Morte
In the thick evergreens
Theirs was a chorus for raucous souls
Shifting shape and lifting napes
To commemorate
Erotic stains
Amor e Morte
Unfasten thy masque
Come skyclad to my arms
Leave thy gown a dark pool at thy feet
I yearn musky valleys that no Man hath seen
The chill keen of stars
Over Yew and deep wooded ravines
A hidden meridian
Where Midian may be...
In black antlered glades
Encunted in this forest Goddess
She whispers My name
I buck under flames
Animal nitrates
Howling through my veins
I ride riptides that wrest and writhe to the fore
New lusts ecllipsing lips
That brought me to this verge of War
With inner beasts unleashed
To feast, fuck and run
Rampart in chase of She wolf pacts
Forged on heat with setting Suns
I love the night
It would murder My soul
Should I ever fall blind
For though thy flesh haunts
I keep also in mind
The stampede of clouds
From Dusk's predatory sky
Purple versed like the funeral hearse
That first turned thee over to My...
Unbridled kiss when I found thee in mist
Dressed for the sepulchre
My Demon bride...
"God is maimed come let Us prey..."
To Lunar Deities that pave deadways
Twixt the living and the grave
Amor e Morte
Ours was a chorus for raucous souls
Shifting sape and lifting nape
To commemorate
Erotic stains
Amor e Morte
Amor e Morte

Översättning

Hennes buketter är vissna
För länge har hon sovit
Deras grymma röda mun blev mörk
Till böjda silhuetter
Jag såg i en nymåne
Med hennes doft på andan
Men sedan allt till snart
Kom hungern efter kött
Jag höll henne i ögon som nekropoli
Att lägga henne på en grav med utsikt
Tänder henne från fötterna
Till stjärnorna i hennes hår
Kör sött blod till hennes hals
Och mina läppar skilde sig där
(I tonen med splittrat ben)
Hon skriker orolig
Mina lemmar tänds
En köttätande köttätare
På alla fyra att gå ...
En ebon Nemesis
Från tortyrträdgårdar i Dis
Har aldrig andats en Eve
Så långt narkotiskt som detta
Två trollbundna helvetehundar
Hjärtan bankar högt
Racing Heaven out of focus
Under kvicksilvermoln
"Gud är lemlästad kom låt oss byta ..."
Till mångudar som banar väg
Twixt de levande och graven
Amor e Morte
Att kasta våra skräckskuggor där
Vi fick kärlek att blöda på en Deathbed-delning
Var, ber mig att mata
För att vara bäst ...
Jag slickade hennes sår och åt henne sällsynt
Argentinum ansporade
hennes uppkomna ord
En synd ridit tunga
Att öppna handel med päls
Aldrig var de här pärlportarna
Så gnuggade till deras kusp
Aldrig var världarna ovan
Så biten med bestial ...
Serafer föll som guillotiner
Ger nådigt huvud
Istället för att harka profetior
Och hur vår bror sjöng
Amor e Morte
I de tjocka vintergröna
Deras var en refräng för galna själar
Förskjutning av form och lyftning av naser
Att fira
Erotiska fläckar
Amor e Morte
Lossa din maskering
Kom skyclad till mina armar
Lämna din klänning en mörk bassäng vid dina fötter
Jag längtar efter musky dalar som ingen människa har sett
Den kyliga angelägenheten om stjärnor
Över idegran och djupa trädbevuxna raviner
En dold meridian
Var Midian kan vara ...
I svarta antlered glänta
Förtrollad i den här skogsgudinnan
Hon viskar mitt namn
Jag hamnar under lågor
Animaliska nitrater
Ylla genom mina ådror
Jag rider riptider som vrider sig och vrider sig framåt
Nya lustar förmörkar läpparna
Det ledde mig till denna krig
Med inre odjur släppt loss
Att festa, knulla och springa
Rampart i jakten på She wolf pacts
Smidd på värme med solnedgångar
Jag älskar natten
Det skulle mörda min själ
Ska jag någonsin bli blind
Ty fastän ditt kött hemsöker
Jag tänker också på det
Molnens storma
Från skymningens rovhimmel
Lila känd som begravningsbilen
Det först gav dig över till min ...
Obruten kyss när jag hittade dig i dimma
Klädd för graven
Min demonbrud ...
"Gud är lemlästad, låt oss byta ..."
Till mångudar som banar väg
Twixt de levande och graven
Amor e Morte
Vårt var en refräng för galna själar
Skiftande sape och lyftning av nacken
Att fira
Erotiska fläckar
Amor e Morte
Amor e Morte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *