• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • corporate avenger – jesus christ homosexual

Artist corporate avenger - Låttitel jesus christ homosexual

Text och översättning: corporate avenger - jesus christ homosexual. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av corporate avenger! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i corporate avenger och se vilka fler låtar vi har av corporate avenger i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Not saying that it's good,
Not saying that it's right,
But the Virgin Mary may have been
A hermaphrodite.
Motherfuckin' go!
Motherfuckin' go!
Motherfuckin' go!
God is good, God is great,
I think that he might be gay.
Not saying God is gay,
Not saying that at all.
But if Jesus Christ was God and God created all.
Then Jesus Christ created the homosexual.
There might be a little fag in us all.
Jesus Christ
Jesus Christ
Homosexual
Homosexual
Jesus Christ
Jesus Christ
Homosexual
Homosexual
They say that God hates Fags,
They walk around so pissed.
Disguise their hate as love,
But have they thought of this.
He made us in his image,
Now listen to what I say.
Then it's a possibility that Jesus Christ was gay.
Jesus Christ
Jesus Christ
Homosexual
Homosexual
Jesus Christ
Jesus Christ
Homosexual
Homosexual
Not saying God is gay,
Not saying that at all.
But if Jesus Christ was God and God created all.
Then Jesus Christ created the homosexual.
There might be a little fag in us all.
He made us in his image,
Now listen to what I say.
Then it's a possibility that Jesus Christ was gay.
Not saying that it's good,
Not saying that it's right,
But could the Virgin Mary have been a hermaphrodite?
She was with a child without having a man?
And that's not the only thing that I don't understand.
Jesus Christ
Jesus Christ
Homosexual
Homosexual
Jesus Christ
Jesus Christ
Homosexual
Homosexual

Översättning

Inte säga att det är bra,
Inte säga att det är rätt,
Men Jungfru Maria kan ha varit det
En hermafrodit.
Jävla går!
Jävla går!
Jävla går!
Gud är bra, Gud är stor,
Jag tror att han kanske är gay.
Inte säga att Gud är gay,
Inte säga det alls.
Men om Jesus Kristus var Gud och Gud skapade allt.
Sedan skapade Jesus Kristus den homosexuella.
Det kan finnas en liten feg i oss alla.
Jesus Kristus
Jesus Kristus
Homosexuell
Homosexuell
Jesus Kristus
Jesus Kristus
Homosexuell
Homosexuell
De säger att Gud hatar Fags,
De går så förbannade runt.
Förkläd deras hat som kärlek,
Men har de tänkt på det här.
Han gjorde oss till sin avbild,
Lyssna nu på vad jag säger.
Då är det en möjlighet att Jesus Kristus var homosexuell.
Jesus Kristus
Jesus Kristus
Homosexuell
Homosexuell
Jesus Kristus
Jesus Kristus
Homosexuell
Homosexuell
Inte säga att Gud är gay,
Inte säga det alls.
Men om Jesus Kristus var Gud och Gud skapade allt.
Sedan skapade Jesus Kristus den homosexuella.
Det kan finnas en liten feg i oss alla.
Han gjorde oss till sin avbild,
Lyssna nu på vad jag säger.
Då är det en möjlighet att Jesus Kristus var homosexuell.
Inte säga att det är bra,
Inte säga att det är rätt,
Men kunde Jungfru Maria ha varit en hermafrodit?
Hon var med ett barn utan att ha en man?
Och det är inte det enda jag inte förstår.
Jesus Kristus
Jesus Kristus
Homosexuell
Homosexuell
Jesus Kristus
Jesus Kristus
Homosexuell
Homosexuell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *