• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • corporate avenger – fault the police i don t

Artist corporate avenger - Låttitel fault the police i don t

Text och översättning: corporate avenger - fault the police i don t. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av corporate avenger! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i corporate avenger och se vilka fler låtar vi har av corporate avenger i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Corporate Avengers
Freedom is a state of mind
Fault The Police (I Don't) Lyrics
Freedom is a state of mind,
A mind is a state of being,
Stay the Fuck out of my mind and my being.
I don't fault the police
'Cause the people that run got 'em on a short leash x3
I don't fault the police
'Cause the people that run they divide and deceive.
I don't cry when the police die cause they probably deserved to,
Run around with a badge and a gun
And they god damn fuck with everyone.
Enforce rules made by fools,
Violence and fear their tools
They dress to impress with their laws they arrest
And they leave us powerless
I don't fault the police
Cause the people that run got 'em on a short leash x3
I don't fault the police
Cause the people that run they divide and deceive.
We have created a reality based on fear where a terrorist a gangster or police can take away your freedom or your sense of security at any time.
I don't cry when a Gangster dies cause he probably deserved to,
Run around with a bag and a gun
And they god damn fuck with everyone,
Enforce rules made by fools
Violence and fear their tools
They dress to impress thinking fear is respect
And they leave us powerless.
I don't fault the police
'Cause the people that run got 'em on a short leash x3
I don't fault the police
'Cause the people that run they divide and deceive.
A society which incarcerates its own population for any minor infraction of which there are hundreds of thousands of pages upon pages of laws and reason for the district attorney and the local jurisdictions and the justice system to put its entire force of removing an individual from his family connection is one separated from the tribal earth.
I don't cry when a terrorist dies cause he probably deserved to,
Run around with a bomb and a gun,
And they god damn fuck with every one.
Enforce rules made by fools,
Violence and fear their tools.
Bombs fall from the sky
And a mom as she cries as she watched her babies die.
I don't fault the police
'Cause the people that run got 'em on a short leash x3
I don't fault the police
'Cause the people that run they divide and deceive.
I don't fault the police x2
I don't fault the police
'Cause the people that run got 'em on a short leash
I don't fault the police
'Cause the people that run they divide and deceive.

Översättning

Corporate Avengers
Frihet är ett sinnestillstånd
Fault The Police (I Don't) Lyrics
Frihet är ett sinnestillstånd,
Ett sinne är ett tillstånd av att vara,
Håll dig borta från mitt sinne och mitt väsen.
Jag klandrar inte polisen
För att folket som springer fick dem i en kort koppel x3
Jag klandrar inte polisen
För att människorna som springer delar och bedrar.
Jag gråter inte när polisen dör för att de förmodligen förtjänade att,
Spring runt med ett märke och en pistol
Och de jävla fan med alla.
Tillämpa regler från dårar,
Våld och rädsla för deras verktyg
De klär sig för att imponera på sina lagar som de arresterar
Och de lämnar oss maktlösa
Jag klandrar inte polisen
För att folk som springer fick dem i en kort koppel x3
Jag klandrar inte polisen
För att människorna som springer delar och bedrar.
Vi har skapat en verklighet baserad på rädsla där en terrorist, en gangster eller polis kan ta bort din frihet eller din känsla av säkerhet när som helst.
Jag gråter inte när en Gangster dör, för han förtjänade förmodligen,
Spring runt med en väska och en pistol
Och de jävla fan med alla,
Tillämpa regler gjorda av dårar
Våld och rädsla för deras verktyg
De klär sig för att imponera på att tro att rädsla är respekt
Och de lämnar oss maktlösa.
Jag klandrar inte polisen
För att folket som springer fick dem i en kort koppel x3
Jag klandrar inte polisen
För att människorna som springer delar och bedrar.
Ett samhälle som fängslar sin egen befolkning för varje mindre överträdelse där det finns hundratusentals sidor på sidor med lagar och anledning för distriktsadvokaten och de lokala jurisdiktionerna och rättsväsendet att sätta hela sin kraft för att ta bort en individ från sin familj anslutningen är en åtskild från stamjorden.
Jag gråter inte när en terrorist dör för han förtjänade förmodligen,
Spring runt med en bomb och en pistol,
Och de jävla fan med var och en.
Tillämpa regler från dårar,
Våld och rädsla för deras verktyg.
Bomber faller från himlen
Och en mamma när hon gråter när hon såg sina barn dö.
Jag klandrar inte polisen
För att folket som springer fick dem i en kort koppel x3
Jag klandrar inte polisen
För att människorna som springer delar och bedrar.
Jag felar inte polisen x2
Jag klandrar inte polisen
För att folket som springer fick dem i en kort koppel
Jag klandrar inte polisen
För att människorna som springer delar och bedrar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *