Artist corporate avenger - Låttitel 20 bill

Text och översättning: corporate avenger - 20 bill. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av corporate avenger! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i corporate avenger och se vilka fler låtar vi har av corporate avenger i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Mind full of lies is a liars mind
We moved ahead but left the truth behind.
They say the truth will set you free,
but they don't know their history.
There's blood from sea to shining sea.
You see fruit that's on the tree,
with roots in white supremacy.
A stolen land for you, for me.]x2
Hitler's Nazi Germany.
A divine dream of suffering,
Andrew Jackson made his plea.
Removal of the Cherokee
[If Hitler was on the 20 dollar bill, How would the Jews feel?]x4
[Trail of tears.... ]x8
Hawaii for Hawaiians
Black Hills for the Sioux.
A stolen land for me, for you.
You think it ain't going on today.
You pass a twenty, look the other way.
Desecration of a burial site.
Did you go shopping at the mall tonight?
The blood is on the Christian's hands.
With crosses they possessed this land.
Crimes against humanity.
A stolen land for you and me.
The lie manifest destiny,
the evidence our history.
[If Hitler was on the 20 dollar bill, How would the Jews feel?]x4
[Trail of tears.... ]x8
Can you discover what's already there?
By definition you become aware.
The greatest country in the history of man,
Was here long before the colonies began.
Ownership of a land, a lie.
Soldiers marched and children died.
Small pox blankets for their heads.
Jackson killed the children dead.
[If Hitler was on the 20 dollar bill, How would the Jews feel?]x4

Översättning

[Sinnet fullt av lögner är ett lögnare sinne
Vi gick framåt men lämnade sanningen.
De säger att sanningen kommer att göra dig fri,
men de känner inte till deras historia.
Det finns blod från havet till det glänsande havet.
Du ser frukt som är på trädet,
med rötter i vit överhöghet.
Ett stulet land åt dig, för mig.] X2
Hitlers nazistiska Tyskland.
En gudomlig dröm om lidande,
Andrew Jackson gjorde sin vädjan.
Avlägsnande av Cherokee
[Om Hitler var på 20-dollarsedeln, hur skulle judarna känna det?] X4
[Spår av tårar ....] x8
Hawaii för hawaiier
Black Hills för Sioux.
Ett stulet land för mig, för dig.
Du tror att det inte pågår idag.
Du passerar en tjugo, titta åt andra hållet.
Hädelse av en begravningsplats.
Gick du och shoppade på köpcentret ikväll?
Blodet finns på kristen.
Med kors ägde de detta land.
Brott mot mänskligheten.
Ett stulet land för dig och mig.
Lögnen manifesterar ödet,
bevisen vår historia.
[Om Hitler var på 20-dollarsedeln, hur skulle judarna känna det?] X4
[Spår av tårar ....] x8
Kan du upptäcka vad som redan finns där?
Per definition blir du medveten.
Det största landet i människans historia,
Var här långt innan kolonierna började.
Äganderätt till ett land, en lögn.
Soldater marscherade och barn dog.
Små poxfiltar för huvudet.
Jackson dödade barnen döda.
[Om Hitler var på 20-dollarsedeln, hur skulle judarna känna sig?] X4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *