Artist copeland - Låttitel walking downtown

Text och översättning: copeland - walking downtown. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av copeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i copeland och se vilka fler låtar vi har av copeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We were walking downtown yeah
My favorite part of town
Walking downtown
We were walking downtown yeah
My favorite part of town
Walking downtown
Through the night
We were waiting for a sign
Maybe rendered in the darkened sky
Drawn by imaginary lines
Connecting radient points of light
Please don't go
Cause you showed up with your hair down
I might not sleep tonight
We were walking downtown yeah
My favorite part of town
Walking downtown
We were walking downtown yeah
My favorite part of town
Walking downtown
Lift your gaze from the pavement
From the streets
That we've crossed a thousand times before
Dry your eyes
There are birds singing on lamp posts
They don't know what all your crying's for
Please don't go
And I'm sure that I've not seen
The Christmas lights this bright before

Översättning

Vi gick i centrum ja
Min favoritdel av staden
Går i centrum
Vi gick i centrum ja
Min favoritdel av staden
Går i centrum
Genom natten
Vi väntade på ett tecken
Kanske återges på den mörka himlen
Dras av imaginära linjer
Anslutande strålningspunkter för ljus
Snälla gå inte
För att du dök upp med håret nere
Jag kanske inte sover i kväll
Vi gick i centrum ja
Min favoritdel av staden
Går i centrum
Vi gick i centrum ja
Min favoritdel av staden
Går i centrum
Lyft blicken från trottoaren
Från gatorna
Att vi har korsat tusen gånger tidigare
Torka dina ögon
Det finns fåglar som sjunger på lampstolpar
De vet inte vad allt ditt gråt är för
Snälla gå inte
Och jag är säker på att jag inte har sett
Julen tänder så ljust innan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *