• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • copeland – take my breath away

Artist copeland - Låttitel take my breath away

Text och översättning: copeland - take my breath away. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av copeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i copeland och se vilka fler låtar vi har av copeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Watching every motion in my foolish lover's game.
On this endless ocean finally lovers know no shame.
Turning and returning to some secret place in time.
Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love"
Take my breath away
Take my breath away
Watching I keep waiting still anticipating love.
Never hesitating to become the fated ones.
Turning and returning to some secret place to cry.
Watching in slow motion as you turn to me and say oh
Take my breath away
Take my breath away
Take my breath away
Take my breath away
Through the hourglass I saw you, in time you slipped away.
When the mirror crashed I called and turned to hear you say..
If only for today, I am not afraid.
Take my breath away oh
Take my breath away
Watching every motion in my foolish lover's game.
Haunted by the notion somewhere there's a love in flames.
Turning and returning to some secret place inside.
Watching in slow motion as you turn to me and say oh
Take my breath away oh
Take my breath away
Take my breath away
Take my breath away

Översättning

Tittar på varje rörelse i min dåraktiga älskares spel.
Äntligen känner älskare ingen skam på detta ändlösa hav.
Vända och återvända till någon hemlig plats i tid.
Tittar i slow motion när du vänder dig till mig och säger "Min kärlek"
Ta andan ur mig
Ta andan ur mig
Tittar jag väntar och väntar fortfarande på kärlek.
Tveka aldrig att bli ödet.
Vänder och återvänder till någon hemlig plats att gråta.
Tittar i slow motion när du vänder dig till mig och säger åh
Ta andan ur mig
Ta andan ur mig
Ta andan ur mig
Ta andan ur mig
Genom timglaset såg jag dig, med tiden gled du iväg.
När spegeln kraschade ringde jag och vände mig för att höra dig säga ..
Om bara för idag är jag inte rädd.
Ta andan bort oh
Ta andan ur mig
Tittar på varje rörelse i min dåraktiga älskares spel.
Spökad av tanken någonstans finns en kärlek i lågor.
Vända och återvända till någon hemlig plats inuti.
Tittar i slow motion när du vänder dig till mig och säger åh
Ta andan bort oh
Ta andan ur mig
Ta andan ur mig
Ta andan ur mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *