• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • copeland – swim farther aaron

Artist copeland - Låttitel swim farther aaron

Text och översättning: copeland - swim farther aaron. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av copeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i copeland och se vilka fler låtar vi har av copeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I don't know what happened that evening
Ever since I've been alive
Convictions beyond understanding
Understanding of who's I am
So God dont give me vision
My faith will be my relief
God don't give me a vision
Cause I already believe
Cause I already believe
Father strengthen me now
Till my only weakness is you
Father comfort me now
I won't rest till I'm walking with you
And forgive my lack of perfection
Let me know for sure
How tainted appears my reflection
Cause perfection is anything you
Cause perfection is anything you
Father strengthen me now
Till my only weakness is you
How tainted appears my reflection
Cause perfection is anything you
Cause perfection is anything you
Oh Father strengthen me now
Till my only weakness is you
Father comfort me now
I won't rest till I'm walking with you
And forgive my lack of perfection
Let me know for sure
How tainted appears my reflection
Cause perfection is anything you
Cause perfection is anything you
Cause perfection is anything you

Översättning

Jag vet inte vad som hände den kvällen
Ända sedan jag har levt
Övertygelser bortom förståelse
Förståelse för vem jag är
Så Gud ger mig inte syn
Min tro kommer att vara min lättnad
Gud ger mig inte en vision
Jag tror redan
Jag tror redan
Fader stärker mig nu
Till min enda svaghet är du
Fader tröstar mig nu
Jag vilar inte förrän jag går med dig
Och förlåt min brist på perfektion
Låt mig veta det säkert
Hur smittad verkar min reflektion
Orsak perfektion är allt du
Orsak perfektion är allt du
Fader stärker mig nu
Till min enda svaghet är du
Hur smittad verkar min reflektion
Orsak perfektion är allt du
Orsak perfektion är allt du
Åh Fader, stärk mig nu
Till min enda svaghet är du
Fader tröstar mig nu
Jag vilar inte vila förrän jag går med dig
Och förlåt min brist på perfektion
Låt mig veta det säkert
Hur smittad verkar min reflektion
Orsak perfektion är allt du
Orsak perfektion är allt du
Orsak perfektion är allt du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *