• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • copeland – on the safest ledge

Artist copeland - Låttitel on the safest ledge

Text och översättning: copeland - on the safest ledge. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av copeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i copeland och se vilka fler låtar vi har av copeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Don't look ahead, just run to me
Each step will find the next one recklessly
We'll find ourselves on the safest ledge
Well, pardon me, I couldn't help myself
Girl, fall into your life here
If only for a while, well I'm here
Could you be happy to fall like a stone
If you'd land right here safe in my arms?
It's fine, lock all your doors through the night
Keep it all right here safe in my arms, it's fine, it's fine
You felt alone before you ever really knew
How alone you were
An empty house, a lonely room
The TV talks the fear right out of you
But you feel like someone's standing by
But you'll never know
Could you be happy to fall like a stone
If you'd land right here safe in my arms?
It's fine, lock all your doors through the night
Keep it all right here safe in my arms, it's fine
The sun burns a hole straight through your old flaws
If you look toward the sky even on your grayest night
Could you be happy now with the wind in your hair
And your eyes open wide and your feet going nowhere?
Could you be happy to fall like a stone
If you'd land right here safe in my arms?
It's fine, lock all your doors through the night
Keep it all right here safe in my arms, it's fine

Översättning

Titta inte framåt, spring bara till mig
Varje steg hittar nästa steg hänsynslöst
Vi befinner oss på den säkraste avsatsen
Ursäkta mig, jag kunde inte hjälpa mig själv
Flicka, falla in i ditt liv här
Om bara ett tag, jag är här
Kan du gärna falla som en sten
Om du skulle landa här säker i mina armar?
Det är bra, lås alla dina dörrar genom natten
Håll allt här säkert i mina armar, det är bra, det är bra
Du kände dig ensam innan du verkligen visste
Hur ensam du var
Ett tomt hus, ett ensamt rum
TV: n pratar rädslan direkt från dig
Men du känner att någon står förbi
Men du vet aldrig
Kan du gärna falla som en sten
Om du skulle landa här säker i mina armar?
Det är bra, lås alla dina dörrar genom natten
Håll det här rätt i mina armar, det är bra
Solen bränner ett hål rakt igenom dina gamla brister
Om du tittar mot himlen även på din gråaste natt
Kan du vara nöjd nu med vinden i håret
Och dina ögon öppnas vida och dina fötter går ingenstans?
Kan du gärna falla som en sten
Om du skulle landa här säker i mina armar?
Det är bra, lås alla dina dörrar genom natten
Håll det här rätt i mina armar, det är bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *