Artist copeland - Låttitel don t slow down

Text och översättning: copeland - don t slow down. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av copeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i copeland och se vilka fler låtar vi har av copeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

With a heart so pure, you could fall so quickly
But don't you dare slow down for me
Were it not for hearts like mine, calloused thickly
You could fall so easily
(Don't you dare slow down for me)
You could take everything I have
Just don't leave my side now, don't leave my side
You could take everything I have
Just don't leave my side now, don't leave my side
'Cause your words hit like a train and I can't ignore it
This moment could be our last
You fall in love and I'm running after
You move way too fast
But don't slow down and don't let go
Hold me close now, lest I fall
They say, I don't know how to love the right way
But you make me feel, you make me feel like I do
You could take everything I have
Just don't leave my side now, don't leave my side
You can take everything I have
Just don't leave my side now, don't leave my side
'Cause your words hit like a train and I can't ignore it
This moment could be our last
You fall in love and I'm running after
You move way too fast
'Cause your words hit like a train and I can't ignore it
(Don't slow down)
This moment could be our last
(Don't slow down)
You fall in love and I'm running after
(Don't slow down)
You move way too fast
Don't slow down
Don't slow down
'Cause your words hit like a train and I can't ignore it
This moment could be our last
You fall in love and I'm running after
You move way too fast
'Cause your words hit like a train and I can't ignore it
(Don't slow down)
This moment could be our last
(Don't slow down)
You fall in love and I'm running after
(Don't slow down)
You move way too fast
Don't slow down
Don't slow down

Översättning

Med ett hjärta så rent kan du falla så snabbt
Men vågar du inte sakta ner för mig
Var det inte för hjärtan som mina, kallt tjockt
Du kan falla så lätt
(Vågar du inte sakta ner för mig)
Du kan ta allt jag har
Lämna inte min sida nu, lämna inte min sida
Du kan ta allt jag har
Lämna inte min sida nu, lämna inte min sida
För dina ord slår som ett tåg och jag kan inte ignorera det
Det här ögonblicket kan vara vårt sista
Du blir kär och jag springer efter
Du rör dig alldeles för snabbt
Men sakta inte ner och släpp inte
Håll mig nära nu, så att jag inte faller
De säger, jag vet inte hur man älskar rätt sätt
Men du får mig att känna, du får mig att känna mig som jag
Du kan ta allt jag har
Lämna inte min sida nu, lämna inte min sida
Du kan ta allt jag har
Lämna inte min sida nu, lämna inte min sida
För dina ord slår som ett tåg och jag kan inte ignorera det
Det här ögonblicket kan vara vårt sista
Du blir kär och jag springer efter
Du rör dig alldeles för snabbt
För dina ord slår som ett tåg och jag kan inte ignorera det
(Sakta inte ner)
Det här ögonblicket kan vara vårt sista
(Sakta inte ner)
Du blir kär och jag springer efter
(Sakta inte ner)
Du rör dig alldeles för snabbt
Sakta inte ner
Sakta inte ner
För dina ord slår som ett tåg och jag kan inte ignorera det
Det här ögonblicket kan vara vårt sista
Du blir kär och jag springer efter
Du rör dig alldeles för snabbt
För dina ord slår som ett tåg och jag kan inte ignorera det
(Sakta inte ner)
Det här ögonblicket kan vara vårt sista
(Sakta inte ner)
Du blir kär och jag springer efter
(Sakta inte ner)
Du rör dig alldeles för snabbt
Sakta inte ner
Sakta inte ner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *