Artist copeland - Låttitel adisson s walk

Text och översättning: copeland - adisson s walk. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av copeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i copeland och se vilka fler låtar vi har av copeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've never been so lonely
In this desereted trail
Even though you hold my hand
Your hand is so cold and frail
Gentle breath and tenderness
Come words that you once told me
Somehow those words that you say
They make me much less lonely
crashes the cold of the night and roses all wither away
The night and the flower cannot overpower the words that I want you to say
You may slip and you may slide, but you got an angel by your side
Hold you in his arms, keep you safe from harm
I heard those words a thousand times before
And I've said them a thousand more
But hearing those words, believing those words
Was a thing I never did explore
See, I just wanted to be a better son, a better friend, a better man, a better whatever
So the next time I walk this path again I'll walk it with a true friend
You may slip and you may slide, but you got an angel by your side
Hold you in his arms, keep you safe from harm
You may slip and you may slide, but you got an angel by your side
Hold you in his arms, keep you safe from harm
You may slip and you may slide, but you got an angel by your side
Hold you in his arms, keep you safe from harm
Yeah...
Keep you safe from harm...
Yeah...
Keep you safe from harm...
Yeah...
Father in the sky, he loves you more than I
[SECOND PROGRESSION]
I'd rather be with you than without
Within you than about you
And I come to find out you want the same
Oh lord I want to breath you
May my every movement free you
From the place I've kept you locked up all these days
I'd rather be with you than without
Within you than about you
And I come to find out you want the same
Oh lord I want to breath you
May my every movement free you
From the place I've kept you locked up all these days
I'd rather be with you than without
Within you than about you
And I come to find out you want the same
Oh lord I want to breath you
May my every movement free you
From the place I've kept you locked up all these days

Översättning

Jag har aldrig varit så ensam
I detta deserterade spår
Även om du håller i min hand
Din hand är så kall och svag
Mild andning och ömhet
Kom ord som du en gång sa till mig
På något sätt de ord som du säger
De gör mig mycket mindre ensam
kraschar nattens kyla och alla rosor vissnar bort
Natten och blomman kan inte överväldiga de ord som jag vill att du ska säga
Du kan glida och du kan glida, men du har en ängel vid din sida
Håll dig i hans armar, håll dig skyddad från skada
Jag hörde dessa ord tusen gånger tidigare
Och jag har sagt dem tusen till
Men att höra dessa ord och tro på dessa ord
Var en sak jag aldrig utforskade
Se, jag ville bara bli en bättre son, en bättre vän, en bättre man, en bättre vad som helst
Så nästa gång jag går den här vägen igen går jag den med en sann vän
Du kan glida och du kan glida, men du har en ängel vid din sida
Håll dig i hans armar, håll dig skyddad från skada
Du kan glida och du kan glida, men du har en ängel vid din sida
Håll dig i hans armar, håll dig skyddad från skada
Du kan glida och du kan glida, men du har en ängel vid din sida
Håll dig i hans armar, håll dig skyddad från skada
Ja...
Skydda dig från skada ...
Ja...
Skydda dig från skada ...
Ja...
Fader i himlen, han älskar dig mer än jag
[ANDRA FRAMGÅNGEN]
Jag vill hellre vara med dig än utan
Inom dig än om dig
Och jag kommer att ta reda på att du vill ha samma sak
Åh herre, jag vill andas dig
Må min varje rörelse befria dig
Från den plats där jag har hållit dig inlåst alla dessa dagar
Jag vill hellre vara med dig än utan
Inom dig än om dig
Och jag får reda på att du vill ha samma sak
Åh herre, jag vill andas dig
Må min varje rörelse befria dig
Från den plats där jag har hållit dig inlåst alla dessa dagar
Jag vill hellre vara med dig än utan
Inom dig än om dig
Och jag kommer att ta reda på att du vill ha samma sak
Åh herre, jag vill andas dig
Må min varje rörelse befria dig
Från den plats där jag har hållit dig inlåst alla dessa dagar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *