Artist colin hay - Låttitel send somebody

Text och översättning: colin hay - send somebody. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av colin hay! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i colin hay och se vilka fler låtar vi har av colin hay i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hello to who, I'm talking to
No more automation.
I'm hoping you can walk me through
and solve my situation.
It's after midnight, and I've been on hold so long.
You broke through the silence, now I'm not alone.
You're asking me, to help you see
words begin to fow.
This was not my plan, or my intention.
How was I to know?
In such a short time, I feel I've known you for so long.
I don't think I can make it all on my own.
So send somebody
coz I'm stranded
and there's no place left
where i can run.
Send somebody
coz I'm hanging by a thread
now the whole damn thing's undone.
You have to know, I can't let go
now I've made this connection.
You see the love that runs the show,
or randon speculation.
In my desperation, I'm a danger to myself.
I need new directions, yeah I need someone else.
So send somebody
coz I'm stranded
and there's no place left
where i can run.
Send somebody
coz I'm hanging by a thread
now the whole damn thing's undone.
Yeah.
From my window
as the leaves begin to fall
before the cold wind comes
please hear my call.
So send somebody
coz I'm stranded
and there's no place left
where i can run.
Send somebody
coz I'm hanging by a thread
now the whole damn thing's undone.
So send somebody
coz I'm stranded
and there's no place left
where i can run.
Send somebody
coz I'm hanging by a thread
now the whole before I come undone.
Send somebody
Send somebody
won't you send someone?
Send somebody
Send somebody
won't you send someone?
Send somebody
Send somebody
won't you send someone?
Send somebody
Send somebody
won't you send someone?
Send somebody
Send somebody
send someone?

Översättning

Hej vem, jag pratar med
Ingen mer automatisering.
Jag hoppas att du kan gå igenom mig
och lösa min situation.
Det är efter midnatt och jag har väntat så länge.
Du bröt igenom tystnaden, nu är jag inte ensam.
Du ber mig att hjälpa dig se
ord börjar flyga.
Det här var inte min plan eller min avsikt.
Hur skulle jag veta?
På så kort tid känner jag att jag har känt dig så länge.
Jag tror inte att jag kan göra allt på egen hand.
Så skicka någon
coz jag är strandad
och det finns ingen plats kvar
där jag kan springa.
Skicka någon
coz jag hänger vid en tråd
nu är hela jävla ångrat.
Du måste veta, jag kan inte släppa taget
nu har jag gjort denna anslutning.
Du ser kärleken som driver showen,
eller randonspekulation.
I min desperation är jag en fara för mig själv.
Jag behöver nya vägbeskrivningar, ja jag behöver någon annan.
Så skicka någon
coz jag är strandad
och det finns ingen plats kvar
där jag kan springa.
Skicka någon
coz jag hänger vid en tråd
nu är hela jävla ångrat.
Ja.
Från mitt fönster
när bladen börjar falla
innan den kalla vinden kommer
snälla hör mitt samtal.
Så skicka någon
coz jag är strandad
och det finns ingen plats kvar
där jag kan springa.
Skicka någon
coz jag hänger vid en tråd
nu är hela jävla ångrat.
Så skicka någon
coz jag är strandad
och det finns ingen plats kvar
där jag kan springa.
Skicka någon
coz jag hänger vid en tråd
nu hela innan jag ångrar mig.
Skicka någon
Skicka någon
skickar du inte någon?
Skicka någon
Skicka någon
skickar du inte någon?
Skicka någon
Skicka någon
skickar du inte någon?
Skicka någon
Skicka någon
skickar du inte någon?
Skicka någon
Skicka någon
skicka någon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *