Artist colin hay - Låttitel i m doing fine

Text och översättning: colin hay - i m doing fine. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av colin hay! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i colin hay och se vilka fler låtar vi har av colin hay i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Well, hello
you'll have to excuse me
I just turned out the light
I was dreaming
you're the last person I'd expected to be here
When I came home
there was a message on the phone
it said to come over
but it was too late, so I left you alone
and yes, I'm doing fine
and thanks for asking
it's been a long time
you know time keeps passing
you said that you called me to hear the sound of my voice
at least I still got something that works on you
you know you make me crazy
when you speak so lazy
so what is it that you want
you have my ear
And you, you can be cruel
why did you call me
I am no fool
you sound so lonely
how's your new boy
Does he take you dancing?
I can believe his name is Roy
Can this be love you found?
And don't ask me what happened
cuz I still don't know
one minute we were laughing
and then you walked out the door
well..
sometimes I'm up and sometimes I'm falling down
lately my luck has been draging on the ground

Översättning

Nämen tjena
du måste ursäkta mig
Jag släckte bara ljuset
jag drömde
du är den sista personen jag hade förväntat mig att vara här
När jag kom hem
det fanns ett meddelande i telefonen
det sa att komma över
men det var för sent, så jag lämnade dig ensam
och ja, jag mår bra
och tack för att du frågade
det var längesedan
du vet att tiden fortsätter att gå
du sa att du ringde mig för att höra ljudet av min röst
åtminstone har jag fortfarande något som fungerar på dig
du vet att du gör mig galen
när du pratar så lat
så vad är det du vill ha?
du har mitt öra
Och du, du kan vara grym
varför ringde du mig
Jag är ingen dåre
du låter så ensam
hur mår din nya pojke
Tar han dig att dansa?
Jag kan tro att han heter Roy
Kan det här vara kärlek du hittat?
Och fråga mig inte vad som hände
för jag vet fortfarande inte
en minut skrattade vi
och sedan gick du ut genom dörren
väl..
ibland är jag uppe och ibland faller jag ner
på sistone har min tur gått på marken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *