• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • colin hay – i just don t think i ll ever get over you radio edit

Artist colin hay - Låttitel i just don t think i ll ever get over you radio edit

Text och översättning: colin hay - i just don t think i ll ever get over you radio edit. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av colin hay! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i colin hay och se vilka fler låtar vi har av colin hay i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I drink good coffee every morning
It comes from a place that's far away
And when I'm done I feel like talking
Without you here there is less to say
Don't want you thinking I'm unhappy
What is closer to the truth
Is that if I lived till I was a hundred and two
I just don't think I'll ever get over you
I'm no longer moved to drink strong whiskey
I shook the hand of time and I knew
that if I lived till I could no longer climb my stairs
I just don't think I'll ever get over you
Your face it dances and it haunts me
your laughter is still ringing in my ears
I still find pieces of your presence here
even after all these years
I don't want you thinking that i don't get asked to dinner
cause I'm here to say that I sometimes do
and even though I may seem to feel a touch of love
I just don't think I'll ever get over you
if I live till I was a hundred and two
I just don't think I'll ever get over you

Översättning

Jag dricker gott kaffe varje morgon
Det kommer från en plats som är långt borta
Och när jag är klar känner jag mig för att prata
Utan dig här finns det mindre att säga
Vill inte att du ska tro att jag är olycklig
Vad är närmare sanningen
Är det om jag levde tills jag var hundra och två
Jag tror bara att jag aldrig kommer över dig
Jag får inte längre dricka stark whisky
Jag skakade tidens hand och jag visste
att om jag bodde tills jag inte längre kunde klättra uppför trappan
Jag tror bara att jag aldrig kommer över dig
Ditt ansikte dansar och det hemsöker mig
ditt skratt ringer fortfarande i mina öron
Jag hittar fortfarande delar av din närvaro här
även efter alla dessa år
Jag vill inte att du ska tänka att jag inte blir ombedd till middag
jag är här för att säga att jag ibland gör det
och även om jag kan tycka att jag känner en touch av kärlek
Jag tror bara att jag aldrig kommer över dig
om jag lever till hundra och två
Jag tror bara att jag aldrig kommer över dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *