• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • colin hay – are you lookin at me

Artist colin hay - Låttitel are you lookin at me

Text och översättning: colin hay - are you lookin at me. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av colin hay! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i colin hay och se vilka fler låtar vi har av colin hay i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Well I loved the Lone Ranger and I loved that Dennis Law
Him and George Best, sure knew how a kick a ball
I wanted tae be a cowboy, and learn a crack a whip
Stand up in that lonely street, two six guns on my hip
Along the mighty Beatles came, and everyone went ahhh
They could play and sing and everything, and of course that John could draw
Well that was it for me, I never once looked back
Tricks to learn, waves to catch, had a plan of attack
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me, pal?
Then we headed south, where the surf came crashing in
From black and white to colour, from innocence to sin
It was summer in December, blowing heatwaves in my mind
People talking funny, some cruel and some were kind
From the crackle of the cane, to the frown of a big black snake
From the breakers at Bondi, down to Wallaga Lake
From the sound of a million fly screen doors, closing on the past
Like that chimney the fires couldn't burn, I was built to last
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me, pal?
When I flew across the ocean, I was number one
People gave me everything, and I didn't need a gun
Walking down that avenue, I never felt so alive
People calling out my name, and i'd only just arrived
It was a tight rope walking bagpiper, in the middle of Central Park
Steam was rising from the ground, and I wore my cape out after dark
I had myself a moment, my day out in the sun
It's an unfinished story, but it's more than just begun
And I know more than one thing, but not more than two or three
An I'll tell you if you'll listen, and I'll tell you for free
It's no life being a cowboy, and eating all them beans
The coffee's cold, the herd is gone, and all you've got's your dreams
You can always put your spurs back on, but save them for Halloween
You're better off heading north, or somewhere you've never been
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
I said, are you lookin' at me, pal?

Översättning

Jag älskade Lone Ranger och jag älskade den Dennis Law
Han och George Best visste säkert hur man sparkar en boll
Jag ville vara cowboy och lära mig en spricka
Stå upp på den ensamma gatan, två sex vapen på min höft
Längs de mäktiga Beatles kom, och alla gick ahhh
De kunde spela och sjunga och allt, och naturligtvis kunde John rita
Det var det för mig, jag såg aldrig en gång tillbaka
Trick att lära sig, vågor att fånga, hade en plan för attack
Ser du på mig?
Ser du på mig?
Ser du på mig?
Ser du på mig, kompis?
Sedan gick vi söderut, där bränningen kraschade in
Från svartvitt till färg, från oskuld till synd
Det var sommar i december och det blåste värme i mig
Människor som pratade roliga, vissa grymma och andra var snälla
Från sockerrörets skramrande till en stor svart orms panna
Från brytarna vid Bondi, ner till Wallaga Lake
Från ljudet av en miljon flygdörrar som stängs på det förflutna
Som den skorstenen som bränderna inte kunde brinna, var jag byggd för att hålla
Ser du på mig?
Ser du på mig?
Ser du på mig?
Ser du på mig, kompis?
När jag flög över havet var jag nummer ett
Folk gav mig allt, och jag behövde ingen pistol
När jag gick nerför allén kände jag mig aldrig så levande
Folk som ropade ut mitt namn och jag hade precis kommit fram
Det var ett tätt rep som gick säckpipare mitt i Central Park
Ånga steg upp från marken, och jag bar ut min kappa efter mörkret
Jag hade mig själv ett ögonblick, min dag ute i solen
Det är en oavslutad historia, men det har mer än bara börjat
Och jag vet mer än en sak, men inte mer än två eller tre
En jag säger till dig om du lyssnar, och jag berättar gratis
Det är inget liv att vara cowboy och äta alla bönor
Kaffet är kallt, besättningen är borta och allt du har är dina drömmar
Du kan alltid sätta tillbaka dina sporrar, men spara dem till Halloween
Du har det bättre att resa norrut eller någonstans du aldrig varit
Ser du på mig?
Ser du på mig?
Ser du på mig?
Jag sa, tittar du på mig, kompis?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *