• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cole swindell – should ve ran after you

Artist cole swindell - Låttitel should ve ran after you

Text och översättning: cole swindell - should ve ran after you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cole swindell! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cole swindell och se vilka fler låtar vi har av cole swindell i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ice meltin' down in another strong drink
Takin' my time, sipping through the pain alone
All alone
Gettin' on up and gettin' out of this place
Ain't worth the chance of me seeing your face again
Not with him
It's kinda like ending up hell with nobody to blame but yourself
I should've ran after you
I should've known everything I had to lose
Yeah, before you walked away and let me have my space
Before I ran you right in to the arms of someone new
I should've ran after you
If I'd a-spent another minute staring in your eyes
Maybe I'd a-seen how lonely I would b
Now look at me
I should've been lovin' your tears away
Instead of standing there with nothing to say at all
Yeah, girl the second I saw taillights
I should've ran after you
I should've known everything I had to lose
Yeah, before you walked away and let me have my space
Before I ran you right in to the arms of someone new
I should've ran after you
Yeah, one second thought, I could have stopped it all
Letting you go was just the calm before the storm
I'd thrown myself into
I should've ran after you
Girl, I should've thought it through
Yeah, I should've ran after you
And you're the hardest thing I ever had to lose
Yeah, before you walked away and let me have my space
Before I ran you right in to the arms of someone new
I should've ran after you
Yeah, I should've ran after you
Yeah, I should've
Now I've got ice meltin' down in another strong drink
Taking my time, sippin' through the pain

Översättning

Isen smälter ner i en annan stark drink
Tar min tid, smuttar på smärtan ensam
Helt ensam
Kommer upp och går bort från den här platsen
Det är inte värt chansen att jag ser ditt ansikte igen
Inte med honom
Det är som att hamna i helvete med ingen att skylla på dig själv
Jag skulle ha sprungit efter dig
Jag borde ha vetat allt jag hade att förlora
Ja, innan du gick iväg och lät mig få mitt utrymme
Innan jag sprang dig in i armarna på någon ny
Jag skulle ha sprungit efter dig
Om jag hade tillbringat ytterligare en minut och stirrade i dina ögon
Kanske hade jag sett hur ensam jag skulle b
Titta nu på mig
Jag borde ha älskat dina tårar
Istället för att stå där utan att säga alls
Ja, tjej när jag såg bakljus
Jag skulle ha sprungit efter dig
Jag borde ha vetat allt jag hade att förlora
Ja, innan du gick iväg och lät mig få mitt utrymme
Innan jag sprang dig in i armarna på någon ny
Jag skulle ha sprungit efter dig
Ja, en sekund tänkte, jag kunde ha stoppat allt
Att låta dig gå var bara lugnet före stormen
Jag hade kastat mig in i
Jag skulle ha sprungit efter dig
Tjej, jag borde ha tänkt igenom det
Jag borde ha sprungit efter dig
Och du är det svåraste jag någonsin tappat
Ja, innan du gick iväg och lät mig få mitt utrymme
Innan jag sprang dig in i armarna på någon ny
Jag skulle ha sprungit efter dig
Jag borde ha sprungit efter dig
Ja, jag borde ha gjort det
Nu har jag isen smälter ner i en annan stark drink
Ta min tid, sippin 'genom smärtan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *