• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • colby o donis – mouse in the house

Artist colby o donis - Låttitel mouse in the house

Text och översättning: colby o donis - mouse in the house. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av colby o donis! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i colby o donis och se vilka fler låtar vi har av colby o donis i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hey girl, have you seen her?
When's Minnie gonna get here?
Well, I thought she'd be here by now
Yeah, the party's no fun without Minnie Mouse!
Is she in? Is she in? Is Minnie in?
When Minnie walks in then the fun begins!
The place is hummin', drummin', waitin' for her
When's she gonna get here?
We all adore her
The whole place sounds like a beehive buzzin'
'Cause in here she's the Queen Bee-lieve me...
Me too!
Me three!
We're talkin', talkin', talkin' about her
I wish she'd hurry up, it's no fun without her!
Have you heard? Have you heard?
Have you heard what's the word?
The word is Minnie! Minnie!
Yeah, Minnie's the one we're waitin' for
To soar through the door and score on the dance floor
Yo! Check it out! Catch the spin
Put a grin on your chin 'cause Minnie is in!
CHORUS
Minnie Mouse, Minnie Mouse
Minnie Mouse is in the house
Now Minnie's here and it's a mouse house party
Go tell it to Michael and Mona and Marty
Gonna twirl, gonna swirl, and ride the groove
And when you see her you've got to...
Move!
Move, baby, move to the motion
Of the soundwaves like an ocean
Now I'm thinkin', don't just stand there blinkin'
She just walked in all pretty and pink and...
Presto!
Change-o!
Hocus Pocus!
She's a polka-dot princess, she's got the focus
She sticks with Mick through thick and thin
So put a grin on your chin 'cause Minnie is in!
CHORUS
Now you know no one would ever dis her
If she went away, we would really miss her
The dance floor is her
Heart and soul territory
That's her story
The story of Minnie Mouse
Minnie Mouse
In the house
In the house
Mick's girlfriend is in the mix
So, take a chance an'
Take a glance an'
Catch her dancin'
Prancin
All the night and all the day
And you know what I'm going to say
Say when Minnie's here then the fun begins
So put a grin on your chin...
'Cause Minnie is in!
CHORUS TO FADE

Översättning

Hej tjej, har du sett henne?
När kommer Minnie hit?
Jag trodde att hon skulle vara här nu
Ja, festen är inte kul utan Minnie Mouse!
Är hon med? Är hon med? Är Minnie i?
När Minnie går in börjar kul!
Platsen är hummin ', drummin', väntar på henne
När kommer hon hit?
Vi älskar henne alla
Hela platsen låter som en bikupa som surrar
För här är hon drottningbiet, låt mig ...
Jag också!
Mig tre!
Vi pratar, pratar, pratar om henne
Jag önskar att hon skulle skynda sig, det är inte kul utan henne!
Har du hört? Har du hört?
Har du hört vad är ordet?
Ordet är Minnie! Minnie!
Ja, Minnie är den vi väntar på
Att sväva genom dörren och göra mål på dansgolvet
Yo! Kolla in det! Fånga snurret
Sätt ett grin på hakan för att Minnie är inne!
KÖR
Minnie Mouse, Minnie Mouse
Minnie Mouse är i huset
Nu är Minnie här och det är ett mushusfest
Gå och berätta det för Michael och Mona och Marty
Kommer att snurra, snurra och rida på spåret
Och när du ser henne måste du ...
Flytta!
Rör dig, baby, flytta till rörelsen
Av ljudvågorna som ett hav
Nu tänker jag, inte bara stå och blinka
Hon gick bara i alla vackra och rosa och ...
Presto!
Ändra-o!
Hokus pokus!
Hon är en prickprinsessa, hon har fokus
Hon sticker med Mick genom tjock och tunn
Så sätt ett grin på hakan för att Minnie är inne!
KÖR
Nu vet du att ingen någonsin skulle skada henne
Om hon gick bort skulle vi verkligen sakna henne
Dansgolvet är hon
Hjärta och själs territorium
Det är hennes historia
Historien om Minnie Mouse
Mimmi pigg
I huset
I huset
Micks flickvän är i mixen
Så ta en chans en '
Ta en blick och '
Fånga hennes dans
Prancin
Hela natten och hela dagen
Och du vet vad jag ska säga
Säg när Minnie är här då börjar det roliga
Så sätt ett flin på hakan ...
För Minnie är inne!
KOR TILL FADE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *