Artist cody massacre - Låttitel baby boy

Text och översättning: cody massacre - baby boy. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cody massacre! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cody massacre och se vilka fler låtar vi har av cody massacre i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

OH YEAH, OH SHIT,
MOVE IT LIKE A GYPSY.
OH YEAH, DROP IT DOWN
& LET ME SEE YOUR HIPS SWING.
BABY BOY ON THE FLOOR,
LET ME SEE YOU DROP IT.
I'VE SEEN THE WAY YOU MOVE BEFORE,
GRAB YOUR MAGNUM, COCK IT.
Everybody on the floor,
Let me see you drop.
Bring it out the front,
And make it like it's HAWT.
Everybody on the floor,
Let me see you drop.
You scream, I scream,
"I want your uhhh!"
Baby boy, come to my place.
You can get a little taste of what I've got,
It's what you want.
Everybody on the floor
let me see you get down
Spin around.
BABY BOY ON THE FLOOR,
LET ME SEE YOU DROP IT.
I'VE SEEN THE WAY YOU MOVE BEFORE,
GRAB YOUR MAGNUM, COCK IT.
When I see you drop,
I picture you up on my uhhh!
Rock you.
BABY BOY ON THE FLOOR,
LET ME SEE YOU DROP IT.
I'VE SEEN THE WAY YOU MOVE BEFORE,
GRAB YOUR MAGNUM, COCK IT.
My tummy's growlin,
I need a little snack.
We can put it in the back,
You know you like it like that.
Hold onto your fuckin drawers.
Show you fingers with the claws.
But I'm cummin' like an animal,
So drop it on your boss.
OH SHIT, IT'S A PULSATING ROCK,
INCH IT IN & LICK IT UP,
THEN SWALLOW DOWN MY COCK.
ENJOY THE WHIPPED CREAM,
I KNOW I'M FORCINGLY MEAN.
OPEN UP AND LET ME BUST,
AND I'll MAKE YOU FUCKING SCREAM.
My tummy's growlin,
I need a little snack.
We can put it in the back,
You know you like it like that.
Hold onto your fuckin drawers.
Show you fingers with the claws.
But I'm cummin' like an animal,
So drop it on your boss.
BABY BOY ON THE FLOOR,
LET ME SEE YOU DROP IT.
I'VE SEEN THE WAY YOU MOVE BEFORE,
GRAB YOUR MAGNUM, COCK IT.
Oh shit, it's a pulsating rock.
Inch it in & lick it up,
then swallow down my cock.
Enjoy the whipped cream.
I know I'm forcingly mean.
Open up and let me bust,
And I'll make you fuckin scream.
M-A-Double-S-A-C-R-E.
Give it to you faster than the others;
Noone is like me.
I got better things to do if you can't submit to me.
Let me show you what it's like,
'Cause I'll make you feel like royalty.
Nose studs & Kandi-bling,
Diamond plugs & Septum rings.
Bridge fever, tongue teaser,
Don't forget the liprings.
I got a lot of love,
bet your likin' on the piercings.
Fuck you hard & thrust you up,
You're likin'when this queer screams...
BABY BOY ON THE FLOOR,
LET ME SEE YOU DROP IT.
I'VE SEEN THE WAY YOU MOVE BEFORE,
GRAB YOUR MAGNUM, COCK IT.
When I see you drop,
I picture you up on my uhhh!

Översättning

OH YEAH, OH SHIT,
FLYTTA DET SOM GYPSY.
Åh ja, släpp det
& Låt mig se dina höfter svänga.
BABY BOY PÅ GOLVET,
Låt mig se att du släpper det.
Jag har sett hur du rör dig innan,
GRAB DITT MAGNUM, COCK IT.
Alla på golvet,
Låt mig se dig tappa.
Ta ut det framåt,
Och gör det som att det är HAWT.
Alla på golvet,
Låt mig se dig tappa.
Du skriker, jag skriker,
"Jag vill ha din uhhh!"
Baby pojke, kom hem.
Du kan få en liten smak av vad jag har,
Det är vad du vill.
Alla på golvet
låt mig se dig komma ner
Snurra runt.
BABY BOY PÅ GOLVET,
Låt mig se att du släpper det.
Jag har sett hur du rör dig innan,
GRAB DITT MAGNUM, COCK IT.
När jag ser dig tappa
Jag föreställer dig upp på min uhhh!
Vagga dig.
BABY BOY PÅ GOLVET,
Låt mig se att du släpper det.
Jag har sett hur du rör dig innan,
GRAB DITT MAGNUM, COCK IT.
Min tummys grov,
Jag behöver lite mellanmål.
Vi kan lägga det i ryggen,
Du vet att du gillar det så.
Håll i dina jävla lådor.
Visa fingrarna med klorna.
Men jag är kummin som ett djur,
Så släpp det på din chef.
OH SHIT, DET ÄR EN PULSERANDE ROCK,
INCH IT IN & LICK IT UP,
SVÄNG DAN NER MIN COCK.
NJUT AV PISKADE KRÄM,
Jag vet att jag tvingar mig.
ÖPPNA OCH LÅTA MIG
OCH jag ska göra dig jävla skrik.
Min tummys grov,
Jag behöver lite mellanmål.
Vi kan lägga det i ryggen,
Du vet att du gillar det så.
Håll i dina jävla lådor.
Visa fingrarna med klorna.
Men jag är kummin som ett djur,
Så släpp det på din chef.
BABY BOY PÅ GOLVET,
Låt mig se att du släpper det.
Jag har sett hur du rör dig innan,
GRAB DITT MAGNUM, COCK IT.
Åh skit, det är en pulserande sten.
Tumma in det och slicka upp det,
svälja sedan ner min kuk.
Njut av vispad grädde.
Jag vet att jag tvingas vara elak.
Öppna och låt mig byta,
Och jag får dig att skrika.
M-A-Double-S-A-C-R-E.
Ge det till dig snabbare än de andra;
Ingen är som jag.
Jag har bättre saker att göra om du inte kan underkasta mig.
Låt mig visa dig hur det är,
För jag får dig att känna dig som kunglig.
Nosknoppar & Kandi-bling,
Diamantproppar & Septumringar.
Bridge feber, tunga teaser,
Glöm inte läppringarna.
Jag fick mycket kärlek,
satsa på dina piercingar.
Knulla dig hårt och skjuta upp dig,
Du gillar när den här queer skriker ...
BABY BOY PÅ GOLVET,
Låt mig se att du släpper det.
Jag har sett hur du rör dig innan,
GRAB DITT MAGNUM, COCK IT.
När jag ser dig tappa
Jag föreställer dig upp på min uhhh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *