Artist cody freeland - Låttitel like you do

Text och översättning: cody freeland - like you do. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cody freeland! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cody freeland och se vilka fler låtar vi har av cody freeland i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Chorus)
(Verse 1)
There's this girl in my life
I met a year ago
I'm singing to you
Just to let you know
That you're the only girl
Who makes my life glow
And no matter what we go through
I'll never let go
Not once in my life
Have I felt this way
You keep running through my mind
Every night and day
Hey, never pay attention
To the words they say
Just hold me close baby
And we'll be okay
All these feelings for you
I must confess
That these other girls are quizzes
And, baby, you're the test
I'll tell you you're beautiful
Even if you think you look a mess
You always look amazing
'Cause girl, you're the best
(Chorus)
(Verse 2)
I knew this could be something
Way back from the start
I won't be Taio Cruz
I'll never break your heart
Your love's priceless to me
It's way off the charts
And we're like bondo, baby
Nothing can tear us apart
We'll be happy all the time
Not a moment will be blue
I'll be your biggest supporter
In everything you do
Was it love at first sight?
Now, I believe that it's true
Because in a crowded room
The only one I see is you
Our love is so strong
Everyone can agree
That it's like love times ten
To the thousandth degree
We're a better combo
Than peanut butter and jelly
No one can come between us
It's only you and me
Through thick and thin
I'll be by your side
Like Sonny and Cher
Bonnie and Clyde
They say you'll never know
If you have never tried
Let's see where this takes us
I'm in for the ride
(Chorus)
(Verse 3)
I can be your Romeo
If you be my Juliet
We'll make so many memories
That we'll never forget
And cherish every moment
We won't ever have regrets
I'll be by your side all the time
So, baby, don't you fret
I'll treat you better
Than all those other guys
I'm different from the rest
I won't tell you any lies
I've been looking for the one
It took me lots of tries
No need to look anymore
Because I found my prize
Our love is more rare
Than a solar eclipse
You take me so high
Like I was flying a blimp
Yeah, I love the feeling
When you kiss my lips
And every time my heart beats
You've got it doing flips
This is our love story
We can write it together
I can be your hero, baby
We can make it through whatever
If things ever go wrong
Please never say never
We were meant to be, girl
This is forever
(Chorus)

Översättning

(Kör)
(Vers 1)
Det finns den här tjejen i mitt liv
Jag träffade för ett år sedan
Jag sjunger för dig
Bara för att du ska veta
Att du är den enda flickan
Vem får mitt liv att lysa
Och oavsett vad vi går igenom
Jag kommer aldrig släppa taget
Inte en gång i mitt liv
Har jag känt så här
Du springer igenom mig
Varje natt och dag
Hej, var aldrig uppmärksam
Till de ord de säger
Håll mig nära baby
Och vi kommer att vara okej
Alla dessa känslor för dig
jag måste erkänna
Att de andra tjejerna är frågesporter
Och, älskling, du är testet
Jag ska säga att du är vacker
Även om du tror att du ser en röra
Du ser alltid fantastisk ut
För flicka, du är bäst
(Kör)
(Vers 2)
Jag visste att det här kunde vara något
Vägen tillbaka från början
Jag blir inte Taio Cruz
Jag kommer aldrig krossa ditt hjärta
Din kärlek är ovärderlig för mig
Det är långt utanför diagrammen
Och vi är som bondo, älskling
Ingenting kan riva oss sönder
Vi blir glada hela tiden
Inte ett ögonblick blir blått
Jag ska vara din största anhängare
I allt du gör
Var det kärlek vid första anblicken?
Nu tror jag att det är sant
För i ett trångt rum
Den enda jag ser är du
Vår kärlek är så stark
Alla kan komma överens
Att det är som kärlek gånger tio
Till den tusen grad
Vi är en bättre kombination
Än jordnötssmör och gelé
Ingen kan komma mellan oss
Det är bara du och jag
I vått och torrt
Jag är vid din sida
Som Sonny och Cher
Bonnie och Clyde
De säger att du aldrig kommer att veta
Om du aldrig har försökt
Låt oss se vart detta tar oss
Jag är på väg
(Kör)
(Vers 3)
Jag kan vara din Romeo
Om du är min Julia
Vi kommer att göra så många minnen
Det kommer vi aldrig att glömma
Och vårda varje ögonblick
Vi kommer aldrig att ångra
Jag är vid din sida hela tiden
Så, älskling, oroa dig inte
Jag behandlar dig bättre
Än alla de andra killarna
Jag skiljer mig från resten
Jag kommer inte att berätta några lögner
Jag har letat efter den
Det tog många försök
Inget behov av att leta längre
För att jag hittade mitt pris
Vår kärlek är mer sällsynt
Än en solförmörkelse
Du tar mig så högt
Som om jag flög en blimp
Ja, jag älskar känslan
När du kysser mina läppar
Och varje gång mitt hjärta slår
Du har fått det att vända
Det här är vår kärlekshistoria
Vi kan skriva det tillsammans
Jag kan vara din hjälte älskling
Vi kan klara vad som helst
Om saker någonsin går fel
Snälla säg aldrig aldrig
Vi var tänkta att vara, tjej
Detta är för evigt
(Kör)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *