• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cobra starship – one day robots will cry

Artist cobra starship - Låttitel one day robots will cry

Text och översättning: cobra starship - one day robots will cry. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cobra starship! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cobra starship och se vilka fler låtar vi har av cobra starship i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This won't hurt more than a pinch.
So just pour a drink.
Lets talk it over.
I'm back after all these years.
Don't be afraid my dear.
Now I'm older.
Cause people change.
Can't you see my eyes.
Are they not the same after the lies?
I know I'm like a machine.
But I still have dreams.
I know one day we will
Sleep for days.
Come over, come over.
I won't make the same mistakes.
Come over, come over.
I'm dying not to hurt you.
In our dreams, we can be complete again.
When you were young, you kept a list.
Of the things you'd miss, as you got older.
I've known you, in every life I've lived.
Yeah, I'm still a kid.
Even though I'm colder.
When you were a child.
I was lost in the wild, but you built a home for me in the road.
I was born the cold.
Turn up the heat.
I know one day we will
Sleep for days.
Come over, come over.
I won't make the same mistakes.
Come over, come over.
I'm dying not to hurt you.
In our dreams, we can be complete.
If we go to sleep, we can wake up home again.
Come on over again.
Sleep for days.
Come over, come over.
I won't make the same mistakes.
Come over, come over.
I'm dying not to hurt you.
Sleep for days.
Come over, come over.
I won't make the same mistakes.
Come over, come over.
I'm dying not to hurt you.
In our dreams we can be complete.
If we go to sleep, we can wake up home again.
Come over, come over.
Come over, come over

Översättning

Detta kommer inte att skada mer än en nypa.
Häll bara en drink.
Låt oss prata om det.
Jag är tillbaka efter alla dessa år.
Var inte rädd min kära.
Nu är jag äldre.
Få människor att förändras.
Ser du inte mina ögon.
Är de inte desamma efter lögnerna?
Jag vet att jag är som en maskin.
Men jag har fortfarande drömmar.
Jag vet att vi kommer att göra det en dag
Sov i dagar.
Kom över, kom över.
Jag kommer inte göra samma misstag.
Kom över, kom över.
Jag dör för att inte skada dig.
I våra drömmar kan vi vara fullständiga igen.
När du var ung höll du en lista.
Av de saker du skulle sakna när du blev äldre.
Jag har känt dig i varje liv jag har levt.
Ja, jag är fortfarande ett barn.
Även om jag är kallare.
När du var ett barn.
Jag var vilse i naturen, men du byggde ett hem åt mig på vägen.
Jag föddes förkyld.
Skruva upp värmen.
Jag vet att vi kommer att göra det en dag
Sov i dagar.
Kom över, kom över.
Jag kommer inte göra samma misstag.
Kom över, kom över.
Jag dör för att inte skada dig.
I våra drömmar kan vi vara fullständiga.
Om vi ​​lägger oss kan vi vakna hem igen.
Kom igen.
Sov i dagar.
Kom över, kom över.
Jag kommer inte göra samma misstag.
Kom över, kom över.
Jag dör för att inte skada dig.
Sov i dagar.
Kom över, kom över.
Jag kommer inte göra samma misstag.
Kom över, kom över.
Jag dör för att inte skada dig.
I våra drömmar kan vi vara fullständiga.
Om vi ​​lägger oss kan vi vakna hem igen.
Kom över, kom över.
Kom över, kom över

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *