Artist clint crisher - Låttitel destiny

Text och översättning: clint crisher - destiny. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av clint crisher! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i clint crisher och se vilka fler låtar vi har av clint crisher i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I believe my destiny depends on my energy
Some go to New York to search for that battery of power
I got lucky in you, a friend for life, a friendship too great to lose
But I can't separate the feelings I can't control. I've tried
The urge to kiss, touch, love
Motivate, encourage, create and join
A friend for life, never your lover
A friend for months, a lover for weeks
I'm so afraid, I'm in love
I got lucky in you
Experienced, wiser, talent, modest, energy explosion
Every time I see you, I'm so scared. So scared
I believe my destiny depends on my energy
That's why I spend so much time on what could be
Can you see? Positive energy
I got lucky in you, a friend for life, a friendship too great to lose
But I can't separate the feelings I can't control. I've tried
The urge to kiss, touch, love
Motivate, encourage, create and join
A friend for life, never your lover
A friend for months, a lover for weeks
I'm so afraid, I'm in love
I got lucky in you
Experienced, wiser, talent, modest, energy explosion
Every time I see you, I'm so scared
I got lucky in you, a friend for life, a friendship too great to lose
But I can't separate the feelings I can't control. I've tried
The urge to kiss, touch, love
Motivate, encourage, create and join
A friend for life, never your lover
A friend for months, a lover for weeks
I'm so afraid, I'm in love
I got lucky in you
Experienced, wiser, talent, modest, energy explosion
Every time I see you I'm so scared
I'm so scared
I think I'm in LOVE

Översättning

Jag tror att mitt öde beror på min energi
En del åker till New York för att söka efter det batteriet
Jag har tur i dig, en vän för livet, en vänskap som är för stor för att förlora
Men jag kan inte skilja de känslor jag inte kan styra. Jag har försökt
Lusten att kyssa, röra, älska
Motivera, uppmuntra, skapa och gå med
En vän för livet, aldrig din älskare
En vän i flera månader, en älskare i flera veckor
Jag är så rädd, jag är kär
Jag har tur i dig
Erfaren, klokare, talang, blygsam, energiexplosion
Varje gång jag ser dig är jag så rädd. Så rädd
Jag tror att mitt öde beror på min energi
Det är därför jag spenderar så mycket tid på vad som kan vara
Kan du se? Positiv energi
Jag har tur i dig, en vän för livet, en vänskap som är för stor för att förlora
Men jag kan inte skilja de känslor jag inte kan styra. Jag har försökt
Lusten att kyssa, röra, älska
Motivera, uppmuntra, skapa och gå med
En vän för livet, aldrig din älskare
En vän i flera månader, en älskare i flera veckor
Jag är så rädd, jag är kär
Jag har tur i dig
Erfaren, klokare, talang, blygsam, energiexplosion
Varje gång jag ser dig är jag så rädd
Jag har tur i dig, en vän för livet, en vänskap som är för stor för att förlora
Men jag kan inte skilja de känslor jag inte kan styra. Jag har försökt
Lusten att kyssa, röra, älska
Motivera, uppmuntra, skapa och gå med
En vän för livet, aldrig din älskare
En vän i flera månader, en älskare i flera veckor
Jag är så rädd, jag är kär
Jag har tur i dig
Erfaren, klokare, talang, blygsam, energiexplosion
Varje gång jag ser dig är jag så rädd
Jag är så rädd
Jag tror att jag är i KÄRLEK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *