Artist clem snide - Låttitel the water song

Text och översättning: clem snide - the water song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av clem snide! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i clem snide och se vilka fler låtar vi har av clem snide i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Throw me in the water
'Cause you know that I could never swim
I'll think of you as I go down
And you put yourself in order
'Cause you know that I could never count
As high as you my nose would bleed
And your heart is like a stone
Your flesh has turned to mold
Don't feel bad if hell is not the place you hoped it'll be
And you put aside your dagger
'Cause you know that you might need it soon
To cut me open, feel around inside
And you make like I'm your father
So the blood that spills is all the same
To me and everyone you know
Your heart is like a stone
And your flesh has turned to mold
Don't feel bad if hell is not the place you hoped it'll be
And you say it doesn't matter
'Cause you know from all those books you never read
You knew how they would end

Översättning

Kasta mig i vattnet
För du vet att jag aldrig kunde simma
Jag tänker på dig när jag går ner
Och du ordnar dig själv
För du vet att jag aldrig kunde räkna
Så högt som du skulle min näsa blöda
Och ditt hjärta är som en sten
Ditt kött har förvandlats till mögel
Känn dig inte dålig om helvetet inte är den plats du hoppades att det kommer att bli
Och du lägger din dolk åt sidan
För du vet att du kan behöva det snart
För att skära upp mig, känn mig inuti
Och du gör som om jag är din far
Så blodet som rinner ut är detsamma
Till mig och alla du känner
Ditt hjärta är som en sten
Och ditt kött har förvandlats till mögel
Känn dig inte dålig om helvetet inte är den plats du hoppades att det kommer att bli
Och du säger att det inte spelar någon roll
För du känner från alla de böcker du aldrig läst
Du visste hur de skulle sluta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *