• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • clem snide – the sound of german hip hop

Artist clem snide - Låttitel the sound of german hip hop

Text och översättning: clem snide - the sound of german hip hop. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av clem snide! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i clem snide och se vilka fler låtar vi har av clem snide i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I woke up to the sound of German hip hop in my head
A great unholy clatter quickly filling me with dread
I wondered then if silence had forever disappeared
What, with everybody yelling the end was finally here
I scrambled for the television, desperate for its light
Hoping that my favorite stars could stop this endless night
I waited for instructions, I waited for a sign
I listened very carefully when told just what to buy
Lovers became bitter, mathematicians counting crumbs
Some were filled with angry lust, the rest felt mostly numb
The sun became the enemy, they'd hunger after dark
And kill time swapping partners at a club called Noah's Arc
Those who spoke of doom impending, suffering and such
Had found the place in people's heart that beauty had once touched
They filled the auditorium, the tickets far from cheap
Those that couldn't get in started fighting in the street
The day came so we gathered in a field behind the mall
A noted scientist predicted there we'd see it all
The city council members came, they told us not to fear
The king and queen of homecoming both shed a poignant tear
Just like that it happened, the starling blinked its eye
The molecules collided and became part of the sky
All my life I've never known a moment quite so still
Like space that's being emptied at the same time that it's filled
I woke up to the sound of German hip hop in the air
It sounded like a hum of insects nesting in my hair
I wasn't so much tired but I felt that I should sleep
So I closed my eyed and mumbled something about a soul to keep

Översättning

Jag vaknade av ljudet av tysk hiphop i mitt huvud
En stor ohelig klatring fyllde mig snabbt med rädsla
Jag undrade då om tystnad för alltid försvann
Vad, med alla som skriker slutet var äntligen här
Jag krypterade efter tv: n, desperat efter dess ljus
Hoppas att mina favoritstjärnor kan stoppa den oändliga natten
Jag väntade på instruktioner, jag väntade på ett tecken
Jag lyssnade mycket noga när jag fick veta vad jag skulle köpa
Älskare blev bittra, matematiker räknade smulor
Vissa var fyllda av arg lust, resten kändes mest dom
Solen blev fienden, de hade hungrat efter mörkret
Och döda tidsbytespartners på en klubb som heter Noah's Arc
De som talade om undergång förestående, lidande och sådant
Hade hittat platsen i människors hjärta som skönheten en gång hade rört
De fyllde salen, biljetterna långt ifrån billiga
De som inte kunde komma in började slåss på gatan
Dagen kom så vi samlades i ett fält bakom köpcentret
En känd forskare förutspådde där att vi skulle se allt
Kommunfullmäktige kom, de sa till oss att inte frukta
Hemkomstens kung och drottning fäller båda en gripande tår
Precis som att det hände blinkade staren med ögat
Molekylerna kolliderade och blev en del av himlen
Hela mitt liv har jag aldrig känt ett ögonblick så stilla
Som utrymme som töms samtidigt som det fylls
Jag vaknade till ljudet av tysk hiphop i luften
Det lät som ett brum av insekter som häckade i mitt hår
Jag var inte så trött men kände att jag skulle sova
Så jag stängde ögonen och mumlade något om en själ att behålla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *