Artist clear convictions - Låttitel words

Text och översättning: clear convictions - words. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av clear convictions! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i clear convictions och se vilka fler låtar vi har av clear convictions i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

death and life are in the power of
the tongue, it's little and boasts great things,
it's a fire, a word of evil
you can bless or curse men
destroy or rebuild,
words shot like arrows to kill,
tongues taught to sepak lies,
critic, deceit
abundance of the heart, speaks the mouth
there is a time to speak or keep silent
speak as a child or a grown up
every man be ready to hear
and slow to speak, I say you
that every word that men shall speak
will give account in the day of judgement
for your words you will be condemned.

Översättning

död och liv är i kraften av
tungan, den är liten och har fantastiska saker,
det är en eld, ett ord av ont
du kan välsigna eller förbanna män
förstöra eller bygga om,
ord sköt som pilar för att döda,
tungor som lärs att sepakera lögner,
kritiker, bedrägeri
hjärtans överflöd, talar munnen
det finns tid att prata eller hålla tyst
tala som barn eller vuxen
Varje man är redo att höra
och långsam att tala, säger jag dig
att varje ord som män ska tala
kommer att redogöra för domens dag
för dina ord kommer du att dömas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *