• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • clancy eccles – kingston town

Artist clancy eccles - Låttitel kingston town

Text och översättning: clancy eccles - kingston town. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av clancy eccles! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i clancy eccles och se vilka fler låtar vi har av clancy eccles i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The night seems to fade,
But the moonlight lingers on
There are wonders for everyone
The stars shine so bright,
But they're fading after dawn
There is magic in Kingston town
Oh Kingston town,
The place I long to be
If I had the whole world
I would give it away
Just to see, the girls at play
Ooh, ooh, ooh
When I am king,
Surely I would need a queen
And a palace and everything, yeah
Tonight I am king,
And my queen will come at dawn
She'll be waiting in Kingston town
And when I am king,
Surely I would need a queen
And a palace and everything, yeah
Tonight I am king,
Then my queen will come at dawn
She'll be waiting in Kingston town

Översättning

Natten verkar blekna,
Men månskenet dröjer kvar
Det finns underverk för alla
Stjärnorna lyser så ljusa
Men de bleknar efter gryningen
Det finns magi i Kingston stad
Åh Kingston stad,
Platsen jag längtar efter att vara
Om jag hade hela världen
Jag skulle ge bort det
Bara för att se, tjejerna spelar
Ooh, ooh, ooh
När jag är kung,
Visst skulle jag behöva en drottning
Och ett palats och allt, ja
Ikväll är jag kung,
Och min drottning kommer vid gryningen
Hon väntar i Kingston stad
Och när jag är kung,
Visst skulle jag behöva en drottning
Och ett palats och allt, ja
Ikväll är jag kung,
Då kommer min drottning vid gryningen
Hon väntar i Kingston stad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *