• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • christy nockels – your love is moving

Artist christy nockels - Låttitel your love is moving

Text och översättning: christy nockels - your love is moving. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av christy nockels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i christy nockels och se vilka fler låtar vi har av christy nockels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The hem of Your robe is where our healing lies
The wounds in Your hands are where our life resides
Your love is moving, moving among us
We're desperate to see the beauty of Your face
We're longing to know the wonders of Your grace
Your love is moving, moving among us
So we reach, we reach our hands to You
Our God, You are here and Your mercies are new
We fall, we fall in worship to You
Our God, You are here and in Your power You move
The faith in our hearts is how we welcome You
The joy in our lives is Your love breaking through
Your love is moving, moving among us

Översättning

Foten av din mantel är där vår läkning ligger
Såren i dina händer är där vårt liv bor
Din kärlek rör sig, rör sig bland oss
Vi är desperata efter att se skönheten i ditt ansikte
Vi längtar efter att känna din nåds under
Din kärlek rör sig, rör sig bland oss
Så vi når, vi når våra händer till dig
Herregud, du är här och din barmhärtighet är ny
Vi faller, vi faller i tillbedjan till dig
Vår Gud, du är här och i din makt rör du dig
Tron i våra hjärtan är hur vi välkomnar dig
Glädjen i våra liv är din kärlek som bryter igenom
Din kärlek rör sig, rör sig bland oss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *