Artist christy nockels - Låttitel wonderful

Text och översättning: christy nockels - wonderful. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av christy nockels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i christy nockels och se vilka fler låtar vi har av christy nockels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Jesus, You are so wonderful
So wonderful in all Your ways
The highest praise is Yours alone
Cause You are so wonderful
So wonderful You are
And Jesus You are so beautiful
So beautiful as You outshine the brightest light
Theres no one like You
Cause You are so beautiful
So beautiful You are
Chorus
And my life will burn for You
Cause Your light shined in the darkness
I was hopeless and You lifted up my head
To sing for joy
With a song that broke the silence of my worship
Now Im singing all the day
And forevermore, You will be adored
Cause You are wonderful
You are so wonderful
Jesus You are magnificent
Magnificent, Im confident Your evidence is everywhere
Cause You are magnificent
Magnificent You are
Yes You are, yes You are
Chorus
And my life will burn for you
Cause your light shined in the darkness
I was hopeless and you lifted up my head
To sing for joy, I will sing
With a song that breaks the silence of my worship
Now Im singing all the day
And forevermore, You will be adored
Cause You are wonderful
And my life will burn for you
Lord, it will burn
Cause your light shined in the darkness
I was hopeless but You lifted up my head
To sing for joy, Oh I will sing
With a song that breaks the silence of my worship
Now Im singing all the day
And forevermore, You will be adored
Cause You are wonderful
Yes, You are wonderful
Yes I know, Yes I know
Forever Wonderful

Översättning

Jesus, du är så underbar
Så underbart på alla dina sätt
Det högsta beröm är Din ensam
För att du är så underbar
Så underbar du är
Och Jesus Du är så vacker
Så vacker när du lyser upp det starkaste ljuset
Det finns ingen som du
För att du är så vacker
Så vacker du är
Kör
Och mitt liv kommer att brinna för dig
Orsak Ditt ljus sken i mörkret
Jag var hopplös och du lyfte upp mitt huvud
Att sjunga av glädje
Med en sång som bröt tystnaden i min tillbedjan
Nu sjunger jag hela dagen
Och för alltid, kommer du att älskas
För att du är underbar
Du är så underbar
Jesus Du är magnifik
Magnifik, jag är säker på att dina bevis finns överallt
Orsak Du är magnifik
Magnifik du är
Ja Du är, ja Du är
Kör
Och mitt liv kommer att brinna för dig
Få ditt ljus att skina i mörkret
Jag var hopplös och du lyfte upp mitt huvud
För att sjunga av glädje kommer jag att sjunga
Med en sång som bryter tystnaden i min tillbedjan
Nu sjunger jag hela dagen
Och för alltid, kommer du att älskas
För att du är underbar
Och mitt liv kommer att brinna för dig
Herre, det kommer att brinna
Få ditt ljus att skina i mörkret
Jag var hopplös men du lyfte upp mitt huvud
Att sjunga av glädje, Oh jag ska sjunga
Med en sång som bryter tystnaden i min tillbedjan
Nu sjunger jag hela dagen
Och för alltid, kommer du att älskas
För att du är underbar
Ja, du är underbar
Ja jag vet, ja jag vet
Forever Wonderful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *