• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • christy nockels – waiting here for you

Artist christy nockels - Låttitel waiting here for you

Text och översättning: christy nockels - waiting here for you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av christy nockels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i christy nockels och se vilka fler låtar vi har av christy nockels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

If faith can move the mountains
Let the mountains move
We come with expectation
Waiting here for you, I'm waiting here for you
You're the Lord of all creation
And still you know my heart
The Author of Salvation
You've loved us from the start
Waiting here for You
With our hands lifted high in praise
And it's You we adore
Singing Alleluia
You are everything You've promised
Your faithfulness is true
And we're desperate for Your presence
All we need is You
Waiting here for You
With our hands lifted high in praise
And it's You we adore
Singing Alleluia
Singing Alleluia
Alleluia, singing alleluia, alleluia
Waiting here for You
With our hands lifted high in praise
And it's You we adore
Singing Alleluia
Waiting here for you
With our hands lifted high in praise
And it's You we adore
We're singing Alleluia
I'm singing Alleluia
Waiting here for you
With our hands lifted high in praise
And it's You we adore
Singing Alleluia
Singing Alleluia

Översättning

Om tron ​​kan flytta bergen
Låt bergen röra sig
Vi kommer med förväntan
Väntar här på dig, jag väntar här på dig
Du är Herrens hela skapelse
Och fortfarande känner du mitt hjärta
Frälsarens författare
Du har älskat oss från början
Väntar här på dig
Med händerna lyfta högt i beröm
Och det är du vi älskar
Sjunger Alleluia
Du är allt du har lovat
Din trofasthet är sann
Och vi är desperata efter din närvaro
Allt vi behöver är du
Väntar här på dig
Med händerna lyfta högt i beröm
Och det är du vi älskar
Sjunger Alleluia
Sjunger Alleluia
Alleluia, sjungande alleluia, alleluia
Väntar här på dig
Med händerna lyfta högt i beröm
Och det är du vi älskar
Sjunger Alleluia
Väntar här på dig
Med händerna lyfta högt i beröm
Och det är du vi älskar
Vi sjunger Alleluia
Jag sjunger Alleluia
Väntar här på dig
Med händerna lyfta högt i beröm
Och det är du vi älskar
Sjunger Alleluia
Sjunger Alleluia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *