• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • christy nockels – sing along

Artist christy nockels - Låttitel sing along

Text och översättning: christy nockels - sing along. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av christy nockels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i christy nockels och se vilka fler låtar vi har av christy nockels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

From babies hidden in the shadows
To the cities shining bright
There are captives weeping
Far from sight
For every doorway has a story
And some are holding back the cries
But there is one who hears at the night
Great God
Wrap your arms around this world tonight
Around the world tonight
And when you hear our cries
Sing through the night
So we can join in your song
And sing along yeah,
We'll sing along
From the farthest corners of the earth
Still his mercy reaches
Even to the pain we cannot see
And even through the darkness
There's a promise that will keep us
There is one who came to set us free
Great God
Wrap Your arms around this world tonight
Around the world tonight
And when you hear our cries
Sing through the night
So we can join in your song
And sing along, yeah
We'll sing along
So let your song rise
And fill up the earth
Let your hope ring out
Let your heart be heard
So let your song rise
And fill up the earth
Let your hope ring out
Let your heart be heard
Oh, great God
Wrap Your arms around this world tonight
Around the world tonight
And when you hear our cries
Sing through the night
And we will join in your song
And sing along, yeah
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along
Great God
Wrap your arms around this world tonight
Around the world tonight
And when you hear our cries
Sing through the night
And we will join in your song
And sing along
We'll sing along
Great God
Wrap your arms around this world tonight
Around the world tonight
And when you hear our cries
Sing through the night
And we will join in your song
And sing along
We'll sing along
Yeah
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along
We'll sing along

Översättning

Från spädbarn gömda i skuggorna
Till städerna lysande ljusa
Det finns fångar som gråter
Långt ifrån syn
För varje dörröppning har en historia
Och vissa håller tillbaka ropet
Men det finns en som hör på natten
Store Gud
Slå dina armar runt denna värld ikväll
Runt om i världen ikväll
Och när du hör våra rop
Sjung hela natten
Så vi kan gå med i din sång
Och sjung med ja
Vi sjunger med
Från jordens yttersta hörn
Fortfarande når hans barmhärtighet
Till och med till smärtan kan vi inte se
Och även genom mörkret
Det finns ett löfte som kommer att hålla oss
Det finns en som kom för att frigöra oss
Store Gud
Slå dina armar runt denna värld ikväll
Runt om i världen ikväll
Och när du hör våra rop
Sjung hela natten
Så vi kan gå med i din sång
Och sjung med, ja
Vi sjunger med
Så låt din låt stiga
Och fyll jorden
Låt ditt hopp rinna ut
Låt ditt hjärta höras
Så låt din låt stiga
Och fyll jorden
Låt ditt hopp rinna ut
Låt ditt hjärta höras
Åh, jätte gud
Slå dina armar runt denna värld ikväll
Runt om i världen ikväll
Och när du hör våra rop
Sjung hela natten
Och vi kommer att delta i din sång
Och sjung med, ja
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Store Gud
Slå dina armar runt denna värld ikväll
Runt om i världen ikväll
Och när du hör våra rop
Sjung hela natten
Och vi kommer att delta i din sång
Och sjung med
Vi sjunger med
Store Gud
Slå dina armar runt denna värld ikväll
Runt om i världen ikväll
Och när du hör våra rop
Sjung hela natten
Och vi kommer att delta i din sång
Och sjung med
Vi sjunger med
Ja
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med
Vi sjunger med

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *