• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • christy nockels – everything is mine in you

Artist christy nockels - Låttitel everything is mine in you

Text och översättning: christy nockels - everything is mine in you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av christy nockels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i christy nockels och se vilka fler låtar vi har av christy nockels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Everything is mine in You
Even when my heart is breaking
Everything is mine in You
Even when my hands are empty
Everything is mine in You
Oh in You
Everything is mine in You
I can trust You with my longing
Everything is mine is You
Even when the road is lonely
Everything is mine in You
Oh in You Lord
You are Master over all
And You say You are my inheritance
And in You I have everything I need
You are seated in the heavenlies
and You say forever You're my hiding place
And in You I have everything I need
Everything is mine in You
And I know my future's bright
Everything is mine in You
Past or present, death and life
Everything is mine in You
Oh in You Lord
'Cause You are Master over all
And You say You are my inheritance
And in You I have everything I need
You are seated in the heavenlies
and You say forever You're my hiding place
And in You I have everything I need
Against all hope, help me hope
Against all fear, draw me near
Against hope, help me hope
Against all fear, draw me near
Against all hope, I will hope
Against all fear, I will draw near
I am drawing near to you Lord
You are Master over all
And You say You are my inheritance
And in You I have everything I need
(Everything I need Lord)
You are seated in the heavenlies
and You say forever You're my hiding place
And in You I have everything I need
Pry our fingers from the earthly
Let us have Your glory
Everything is ours, everything is our You
Pry our fingers from the earthly
Let us have Your glory
Everything is ours, everything is ours in You
Pry our fingers from the earthly
Let us have Your glory
Everything is ours, everything is ours in You

Översättning

Allt är mitt i dig
Även när mitt hjärta går sönder
Allt är mitt i dig
Även när mina händer är tomma
Allt är mitt i dig
Åh i dig
Allt är mitt i dig
Jag kan lita på dig med min längtan
Allt är mitt är du
Även när vägen är ensam
Allt är mitt i dig
Åh i dig Herre
Du är mästare över allt
Och du säger att du är mitt arv
Och i dig har jag allt jag behöver
Du sitter i himlen
och du säger för evigt att du är mitt gömställe
Och i dig har jag allt jag behöver
Allt är mitt i dig
Och jag vet att min framtid är ljus
Allt är mitt i dig
Tidigare eller nuvarande, död och liv
Allt är mitt i dig
Åh i dig Herre
För att du är mästare över allt
Och du säger att du är mitt arv
Och i dig har jag allt jag behöver
Du sitter i himlen
och du säger för evigt att du är mitt gömställe
Och i dig har jag allt jag behöver
Hjälp mig hoppas mot allt hopp
Mot mig all rädsla
Mot hopp, hjälp mig hoppas
Mot mig all rädsla
Mot allt hopp hoppas jag
Mot all rädsla kommer jag närma mig
Jag närmar mig dig Herre
Du är mästare över allt
Och du säger att du är mitt arv
Och i dig har jag allt jag behöver
(Allt jag behöver Lord)
Du sitter i himlen
och du säger för evigt att du är mitt gömställe
Och i dig har jag allt jag behöver
Bänd fingrarna från det jordiska
Låt oss få din ära
Allt är vårt, allt är vårt Du
Bänd fingrarna från det jordiska
Låt oss få din ära
Allt är vårt, allt är vårt i Dig
Bänd fingrarna från det jordiska
Låt oss få din ära
Allt är vårt, allt är vårt i Dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *