• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • christian wunderlich – mandy

Artist christian wunderlich - Låttitel mandy

Text och översättning: christian wunderlich - mandy. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av christian wunderlich! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i christian wunderlich och se vilka fler låtar vi har av christian wunderlich i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I remember all my life
raining down as cold as ice
shadows of a man,
a face through a window
cryin'in the night,
the night goes in
to morning just another day
happy people pass my way
looking in their eyes,
I see a memory,
I never realized
how happy you make me
Oh Mandy, well you cameand gave without taking
but I send you away
Oh Mandy, well kissed me
and stopped me from shaking
and I need you today oh Mandy
Standing on the edge of time
I've walked away
when love was mine
Caught up in a world
of uphill climbing
tears are in my eyes
and nothing
is rhyning
Oh Mandy ...
Yesterday's a dream,
I face the morning
Cryin'on a breeze
the pain is calling
Oh Mandy ...

Översättning

Jag minns hela mitt liv
regnar ner så kallt som is
skuggor av en man,
ett ansikte genom ett fönster
gråter på natten
natten går in
till morgon bara en annan dag
glada människor passerar min väg
tittar i deras ögon,
Jag ser ett minne,
Jag förstod aldrig
hur glad du gör mig
Åh Mandy, du kom och gav utan att ta
men jag skickar dig iväg
Åh Mandy, kysste mig väl
och hindrade mig från att skaka
och jag behöver dig idag oh Mandy
Står vid tidskanten
Jag har gått iväg
när kärleken var min
Fångad i en värld
i uppförsbacke
tårar är i mina ögon
och ingenting
rimmar
Åh Mandy ...
Igår är en dröm,
Jag möter morgonen
Gråter på en vind
smärtan ringer
Åh Mandy ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *