• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • Christian Hymns & Songs – Wer bei Dir Schutz sucht (Psalm 91)

Artist Christian Hymns & Songs - Låttitel Wer bei Dir Schutz sucht (Psalm 91)

Text och översättning: Christian Hymns & Songs - Wer bei Dir Schutz sucht (Psalm 91). Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Christian Hymns & Songs! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven C i Christian Hymns & Songs och se vilka fler låtar vi har av Christian Hymns & Songs i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Wer bei dir Schutz sucht, oh mein Herr,
Und unter deinem Schatten bleibt,
Der Spricht: "Mein Gott, ich traue dir,
Du nur gibst mir Geborgenheit!" Der treue Herr, er leitet dich,
Er ist dir Schild und Schirm,
Birgt unter seinen Flügeln dich,
Nichts kann dir je passieren! Mein Gott, ich traue deinem Wort,
Denn du behütest mich
Du, mein geheimer Zufluchtsort
und meine Zuversicht! Tausende fallen rechts und links,
Doch Engel tragen dich
Auf ihren Händen, dass du siehst:
Nur Gnade rettet dich. Mein Gott, ich traue deinem Wort,
Denn du behütest mich
Du, meiner geheimer Zufluchtsort
Und meine Zuversicht. Mein Gott, ich traue deinem Wort,
Denn du behütest mich,
Du, mein geheimer Zufluchtsort
Und meine Zuversicht. 

Översättning

Den som söker skydd hos dig, oh min herre,
Och som stannar under din skugga,
Han säger: "Min gud, jag tror på dig,
Endast du ger mig trygghet!" Den trogna herren, han leder dig,
Han är din sköld och ditt skydd,
Tar dig under sina vingar,
Inget kan hända dig! Min gud, jag tror på ditt ord,
Då du skyddar mig,
Du, min hemliga tillflyktsort
och min tillit! Tusentals faller åt höger och vänster,
Men en ängel bär dig,
I sina händer, då ser du:
Endast nåd räddar dig. Min gud, jag tror på dina ord,
Då du skyddar mig,
Du, min hemliga tillflyktsort
och min tillit! Min gud, jag tror på dina ord,
Då du skyddar mig,
Du, min hemliga tillflyktsort
och min tillit! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *