Artist chino xl - Låttitel wicked church

Text och översättning: chino xl - wicked church. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

At this time I'd like to welcome back my congregation
That's been waiting patient for me to distribute this information
About this rap game and it's quality disintregration
And stop blaming Waka Flaka he ain't why your shit ain't blazing
Maybe something about your lack of originality
And your content is a constant bragging right about your salary
Then you're mad at me when I burn a verse like a fat calorie
And I hurt you even worse, your woman is feeling me fanatically
Dramatically I push myself to the brink of this art form
Of course you ain't charging me, you're a rhinoceros with no horn
I'm monsterous at home in a conflict zone
My natural tone is hazardous then slash gashes through your blood and bone
So I answer the phone
"Hello. Can you call me back?"
I'm blowed and scribe scrolls until there's bruises in my finger folds
I'm mad at Rubin, spit it crude enough to start a riot
My mind's fried like everything in black and Latin people's diets
Psychotic, iconic, ironic,?
I'm provided with a lot of excited exotic vagina
Behind the stained glass windows with pictures of angels
Where the holy water's been replaced with Judas blood to pray to
Following the father's maze
More crowded than Tiawan's whore houses on dollar days
Point of being a pastor
Inside of this wicked church I prove master
Curses since the first day of my birth
They thirst for what my words are worth
Once they're heard they'll scorch the Earth
They tried to burn me in this church
It hurts inside this wicked church
I've been through a lot of things that would've made you quit
"Too many puchlines. Chino rhymes too quick."
But if your favorite garbage artist did it he's a genius
Monkey's dancing around, don't even speak English
Wonder if they'd feel me even if they can
I'll spit into your corny camp until my lips cramp
Fiscally I punish them
Make ASCAP stand for Always See Chino XL Accumulating Publishing
Displaying mayhem mannerisms
That'll shatter your catechism
More written compositions than there's crucifies in the Vatican
Discouraging anyones adamant arrogance
Shooting, strangling, cherubims riding through Heaven on chariots
Library books try to rent me
I'm very literate, never dressing like Farnsworth Bentley
I've had it up to here and there's nothing to fear
And even fear fears Chino XL
Curses since the first day of my birth
They thirst for what my words are worth
Once they're heard they'll scorch the Earth
They tried to burn me in this church
It hurts inside this wicked church
Medically it's sickness in my mental tissue
Psychiatrist couldn't rescue
Even my issues have got issues
Giving every dollar I make to a major
I'd rather have a blind bitch shave my balls with a razor
My hatred's creative, berated gospel singers
Spit enough acid, aiming to give euthenasia to every youth in Asia
Savor with most wicked behavior on the Earth's soil
Minister tried to baptise me, the water just started to boil
They worship Steve Jobs for creating the Apple invention
Ignoring the God that created the actual apple for our nutrition
Rapping about what you paid for your garments
Till your fragile life is ripped apart by extreme violence
Shooting you through your temple
Right through the window of your E-book Kindle
While you're reading shamefully false Ann Coulter info
Skitzo, morbid, ominmous poison poems
Call your real estate agent I'm about to hit you close to home
You wearing them tight pants confuses me
Why would a nigga wanna give his sperm count an eulogy?
The Lyric Jesus spitting scriptures unmercifully
But born to parents that would have lost custody to Charlie Sheen
This industry is all wrong
Rap skills invisible like albino niggas hitchhiking in a snow storm
The wicked church is hoping hip hop will deteriorate
So I'm spazzing out like Michael J. Fox with a Shake Weight
Curses since the first day of my birth
They thirst for what my words are worth
Once they're heard they'll scorch the Earth
They tried to burn me in this church
It hurts inside this wicked church

Översättning

Vid den här tiden vill jag välkomna min församling
Det har väntat på att jag ska distribuera denna information
Om det här rappspelet och det är kvalitetsskillnad
Och sluta skylla på Waka Flaka, han är inte varför din skit inte flammar
Kanske något om din brist på originalitet
Och ditt innehåll ständigt skryter om din lön
Då är du arg på mig när jag bränner en vers som en fet kalori
Och jag skadade dig ännu värre, din kvinna känner mig fanatiskt
Dramatiskt skjuter jag mig till randen av denna konstform
Naturligtvis laddar du mig inte, du är en noshörning utan horn
Jag är monster hemma i en konfliktzon
Min naturliga ton är farlig, så skär snärningar genom blod och ben
Så jag svarar på telefonen
"Hej. Kan du ringa mig tillbaka?"
Jag blåses och skrivare rullar tills det finns blåmärken i mina fingrar
Jag är arg på Rubin, spottar den tillräckligt grovt för att starta ett upplopp
Mitt sinne är stekt som allt i svarta och latinska människors dieter
Psykotisk, ikonisk, ironisk ,?
Jag är försedd med mycket upphetsad exotisk vagina
Bakom glasmålningarna med bilder av änglar
Där det heliga vattnet har ersatts med Judasblod att be till
Efter faderns labyrint
Trångare än Tiawans horshus på dollardagar
Poäng att vara pastor
Inuti denna onda kyrka är jag mästare
Förbannelser sedan min första födelsedag
De törstar efter vad mina ord är värda
När de väl hörts kommer de att bränna jorden
De försökte bränna mig i den här kyrkan
Det gör ont i denna onda kyrka
Jag har gått igenom många saker som skulle få dig att sluta
"För många puchlines. Chino rimar för snabbt."
Men om din favorit sopkonstnär gjorde det är han ett geni
Monkey dansar runt, talar inte ens engelska
Undrar om de skulle känna mig även om de kan
Jag spottar in i ditt korniga läger tills mina läppar kramar
Fiskalt straffar jag dem
Låt ASCAP stå för Always See Chino XL Accumulating Publishing
Visar förödelse
Det kommer att krossa din katekes
Mer skrivna kompositioner än det finns korsfäst i Vatikanen
Avskräcka någon som är orubblig arrogans
Skjuter, stryper, keruber som rider genom himlen på vagnar
Biblioteksböcker försöker hyra mig
Jag är väldigt kompetent och klär mig aldrig som Farnsworth Bentley
Jag har haft det fram till här och det finns inget att frukta
Och även rädsla är rädd för Chino XL
Förbannelser sedan min första födelsedag
De törstar efter vad mina ord är värda
När de väl hörts kommer de att bränna jorden
De försökte bränna mig i den här kyrkan
Det gör ont i denna onda kyrka
Medicinskt är det sjukdom i min mentala vävnad
Psykiater kunde inte rädda
Även mina problem har problem
Jag ger varje dollar till en major
Jag skulle hellre ha en blind tik som rakar mina bollar med en rakhyvel
Mitt hat är kreativa, berättade gospelsångare
Spotta tillräckligt med syra och syftar till att ge dödshjälp till alla ungdomar i Asien
Njut av det mest onda beteendet på jordens mark
Minister försökte döpa mig, vattnet började bara koka
De dyrkar Steve Jobs för att skapa Apple-uppfinningen
Ignorera Gud som skapade äpplet för vår näring
Rappar om vad du betalat för dina kläder
Tills ditt ömtåliga liv rivs sönder av extrem våld
Skjuter dig genom ditt tempel
Rakt genom fönstret i din e-bok Kindle
Medan du läser skamligt falsk info om Ann Coulter
Skitzo, sjukliga, olycksbådande giftdikter
Ring din fastighetsmäklare, jag ska slå dig nära hemmet
Du bär dem snäva byxor förvirrar mig
Varför skulle en nigga vilja ge sitt spermieräkning en lovord?
Lyriken Jesus spottade skrifter omedvetet
Men född för föräldrar som skulle ha tappat vårdnaden för Charlie Sheen
Den här branschen är helt fel
Rap osynliga osynliga som albino niggas liftar i en snöstorm
Den onda kyrkan hoppas att hiphop försämras
Så jag sprutar ut som Michael J. Fox med en skakvikt
Förbannelser sedan min första födelsedag
De törstar efter vad mina ord är värda
När de väl hörts kommer de att bränna jorden
De försökte bränna mig i den här kyrkan
Det gör ont i denna onda kyrka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *