Artist chino xl - Låttitel sleep in scarlet

Text och översättning: chino xl - sleep in scarlet. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Hook]
Flames to dust, lovers to friends
Why do all good things come to an end?
Flames to dust, lovers to friends
Why do all good things come to an end?
[Verse One]
So there are no misconceptions let's clear it up
I'mma spit it from my heart, I'm tired of tearing up
Why won't you just admit, I was ready to commit
You was on your material shit like my ring wasn't good enough
I put myself at a disadvantage, emotional manners
Could barely manage to wake in the morning, was so sad
Drowning myself in alcohol, and blaming it all on myself
And my financial status wasn't even that low
You promised you would love me even if I went broke
You promised to love my previous children, what a joke
We knew the end result when you're mom called me a nigger, I never considered
The woman that I'd take a bullet for would be the same one behind the trigger
With like a great conversation stopped in mid-sentence
She said she'd changed her mind, her new one hasn't made a difference
To light your cigarettes I would've set myself on fire
Loving you more than I did myself but felt I was on trial
You did what was best for my child no problem so I moved in
You'll always be found guilty in the court of a one side chick
Was one of them relationships where nobody smiles
But it was cheaper to keep her like a lease when you over the miles
Someday you'll wake up knowing that you lost a precious diamond
While you were out collecting regular stones, so trifling
Go 'head and live in Gomorrah, you ain't taking my daughter
Wanna walk out of my life? I'll hold the door open for ya
Sleep in scarlet
[Hook]
[Verse Two]
Now as I look up at the night sky
I'm getting really tired of playing Mr. Nice Guy
When you refused to love me back, bitch you must be high
But you're so fine and that's just making my anger intensify
And plus you thanking God, I raise my hand and testify
Then put it on my father's grave that I really tried
I went against my own life advise, you're my demise, both of us can not survive
Unless you get out of my life, I swear I've had my last cry
My name is Derek and I loved you the best way I can
My braids and famous name pierced right through your skin
Blood's my liquid love letter
And your desire to be desired pushed you in the arms of who you thought was better
She said, "I swear I didn't sleep with him"
Of course you didn't, cause you was wide awake while you was cheating with him
Fuck marriage, your excuses, and fuck your answers
And fuck wedding rings, they're the world's smallest handcuffs
Threats of castration for every missed call
When me busting a nut on your face was better than a Hallmark card
Don't fear eight men with guns
Fear one woman with a grudge, when you no longer want the buns
My heart was a broken transmission while my world shifted
Feeling like killing a whore ass like Robert Willie Pickton
Blessed art thou amongst women though
But stop claiming you're my soul mate when you ain't even got a soul
Sleep in scarlet
[Hook]
[Verse Three]
I keep attracting the wrong ones like a sickness
Only time that I say "I do" is in front of "not trust bitches"
In secret I wonder if we could have weathered the storm
'Til death do us part like Adolf Hitler and Eva Braun
I'd be lying if I said I didn't have regrets
Let's get our marriage license, have 'em write it on an Etch A Sketch
I think if I went to her doorstep and she seen me hurtin'
I could turn it all around and she would take me back for certain
Maybe it's my past relationships that's dangerous
Or, maybe I was using you to fill all my emptiness
And if Picasso was alive he would've painted you
But you're insane and loose, forsaken love for (?)
The world is tainted and fucked
We're living in a world where love's no longer appreciated, it is hated and mocked
I'm like an animal that's been kicked out of a zoo
But it's true, you are what you love and not what loves you
But now I'm riding right, cause our relationship life
Was like a bit of lemon keeping me up out of the limelight
Put it to memory how women change to vipers
And phone numbers and condoms are a lot easier to change than diapers
It's kind of bizarre and, your momma should have named you Carmen
Cause the only thing that you talk about are cars and men
You'll probably get caught up and abducted with chloroform
You can call me whatever you want, but call me gone
Sleep in scarlet
[Hook]

Översättning

[Krok]
Lågor till damm, älskare till vänner
Varför upphör alla goda saker?
Lågor till damm, älskare till vänner
Varför upphör alla goda saker?
[Vers 1]
Så det finns inga missuppfattningar, låt oss rensa upp det
Jag spottar det från mitt hjärta, jag är trött på att riva upp
Varför kommer du inte bara erkänna att jag var redo att begå
Du var på din materiella skit som om min ring inte var tillräckligt bra
Jag sätter mig i en nackdel, känslomässiga sätt
Kunde knappt lyckas vakna på morgonen, var så ledsen
Drunkna i alkohol och skylla allt på mig själv
Och min ekonomiska status var inte ens så låg
Du lovade att du skulle älska mig även om jag gick sönder
Du lovade att älska mina tidigare barn, vilket skämt
Vi visste slutresultatet när du mamma kallade mig en nigger, jag tänkte aldrig
Kvinnan som jag skulle ta en kula för skulle vara densamma bakom avtryckaren
Med som en bra konversation stoppade i mitten av meningen
Hon sa att hon hade ändrat sig, hennes nya har inte gjort någon skillnad
För att tända dina cigaretter skulle jag ha tänt mig själv
Älskar dig mer än jag själv men kände att jag prövades
Du gjorde det som var bäst för mitt barn inga problem så jag flyttade in
Du kommer alltid att finnas skyldig i domstolen för en ensidig brud
Var en av dem relationer där ingen ler
Men det var billigare att hålla henne som ett hyresavtal när du över milen
En dag vaknar du upp och vet att du tappade en dyrbar diamant
Medan du var ute och samlade vanliga stenar, så otroligt
Gå huvudet och bo i Gomorrah, du tar inte min dotter
Vill du gå ut ur mitt liv? Jag håller dörren öppen för dig
Sov i scharlakansrött
[Krok]
[Vers två]
Nu när jag tittar upp mot natthimlen
Jag blir riktigt trött på att spela Mr. Nice Guy
När du vägrade att älska mig tillbaka, tik, måste du vara hög
Men du är så fin och det gör att min ilska förstärks
Och plus att du tackar Gud, jag lyfter upp min hand och vittnar
Lägg sedan på min fars grav som jag verkligen försökte
Jag gick emot mitt eget livsråd, du är mitt bortgång, vi båda kan inte överleva
Såvida du inte går ur mitt liv, svär jag att jag har haft mitt sista gråt
Jag heter Derek och jag älskade dig så bra jag kan
Mina flätor och berömda namn genomborrade hela din hud
Blod är mitt flytande kärleksbrev
Och din önskan att önskas drev dig i armarna på vem du tyckte var bättre
Hon sa, "jag svär att jag inte sov med honom"
Naturligtvis gjorde du det inte, för du var vaken medan du fuskade med honom
Fan äktenskap, dina ursäkter, och fan dina svar
Och jävla vigselringar, de är världens minsta handbojor
Hot av kastrering för varje missat samtal
När jag slog en mutter i ditt ansikte var bättre än ett Hallmark-kort
Var inte rädd för åtta män med vapen
Frukta en kvinna med ett nag när du inte längre vill ha bullarna
Mitt hjärta var en trasig överföring medan min värld skiftade
Känns som att döda en hora röv som Robert Willie Pickton
Men välsignad är du bland kvinnor
Men sluta hävda att du är min själsfrände när du inte ens har en själ
Sov i scharlakansrött
[Krok]
[Vers tre]
Jag fortsätter att locka fel som en sjukdom
Enda gången jag säger "jag gör" är framför "inte lita på tikar"
I hemlighet undrar jag om vi kunde ha klarat stormen
'Till döden skiljer vi oss som Adolf Hitler och Eva Braun
Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte ångrade mig
Låt oss få vår äktenskapslicens, låt dem skriva på en Etch A Sketch
Jag tror att om jag gick till hennes tröskel och hon såg mig skada mig
Jag kunde vända det hela och hon skulle ta mig tillbaka med säkerhet
Kanske är det mina tidigare relationer som är farliga
Eller kanske använde jag dig för att fylla hela min tomhet
Och om Picasso levde skulle han ha målat dig
Men du är galen och lös, övergiven kärlek till (?)
Världen är smutsad och knullad
Vi lever i en värld där kärleken inte längre uppskattas, den hatas och hånas
Jag är som ett djur som har kastats ut ur en djurpark
Men det är sant, du är vad du älskar och inte det som älskar dig
Men nu rider jag rätt, orsakar vårt förhållande liv
Var som lite citron som höll mig ur rampljuset
Lägg det i minnet hur kvinnor byter till huggorm
Och telefonnummer och kondomer är mycket lättare att byta än blöjor
Det är lite bisarrt och din mamma borde ha kallat dig Carmen
Det enda du pratar om är bilar och män
Du kommer förmodligen att fånga upp och bortföras med kloroform
Du kan ringa mig vad du vill, men ring mig borta
Sov i scharlakansrött
[Krok]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *