Artist chino xl - Låttitel rise

Text och översättning: chino xl - rise. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yeah, sometimes they come back
High pitched shrieks, my body lie dead in the streets
Yeahhh, my body lie dead in the streets
(repeat 4X)
The darkened clouds reflect my inner confusion
Frustrating feelings of dying too soon and I'm
sitting in plain view of Master and all of his glory
in purgatory, I'm not your everyday sinner
It's often viewed as stepping into a great light
with shadows of time, some people are forgotten in life
Move in past situations, stolen moments frozen proving
you ain't had a thing but evil in your human heart
It's startling, but I keep on following
The pain is mind-boggling, I hear angry souls hollering
High pitched shrieks, my body lie dead in the streets
Crackheads searching through my pockets too I see this all from side view
Now as I stand in the judgment of my forefathers
They agree I was murdered without my goal accomplished
Inside my heart is where the curse lay scared in the worst way
like a savior on the third day, I rise
Chorus:
"feel my aura, just around death's corner"
(Rise!) Rise!
(repeat 4X)
The actual transition between death and life
reveals darks passageways, painted like stained glass
Soaking wet from the rain and my brain tired
and I'm barefooted freezing cold as I walk through fires
A child born with no soul signifies my return
from pure thought to put my killer's ashes in a urn
Outside the realm of light, demons dance in preparation
Weightless, only to be seen during incantation
Feel my aura, just around death's corner
Hands of liquid candlelit by a mourner (water)
Surrounding me it startles me, cry to me
Visions pushing me towards revenge and anger nothing's stopping me
What about this Crow it follows wherever I go
From a rooftop I see one of my killers in the window
Tears dwell up in my eyes, turn to highs, blood's
raining from the skies, as one of my murderers dies... rise
Chorus:
"The flesh is weak..."
(Rise!) Rise!
(repeat 4X)
I believe... I believe
Yeah...
Yeah, I inhale the cold mist feeling lost
Like I'm in a dark forest that's illuminated by my soul
Like a Phoenix from the Earth watch me take flight
The world's in color when I walk it's all in black and white
I try to scream but no sound escapes, migraines
I shapeshift, I exist, she doesn't remain
Her name's etched in the walls of my nightmares
And levitates and elevates like flights of stairs
Second thoughts about karma but I can't cease
Without revenge, I think I'll never rest in peace
Blemishing, shaken like I'm off of heroin
I'm burrowing deep to reverse death, remembering
Now I rise like a zombie from the dirt I kill again
Feeling no better than what I am here to avenge
As we stand face to face you see death in my eyes
I won't destroy another man, the flesh is weak... rise
Chorus: (variations)
Sometimes death ain't even strong enough to stop living spirit
With our mind we call life into existence
Worlds are thoughts that are burning in me
Sometimes we come back
Chorus: (variations and outro)

Översättning

Ibland kommer de tillbaka
Höga skrik, min kropp ligger död på gatorna
Ja, min kropp ligger död på gatorna
(upprepa 4X)
De mörka molnen speglar min inre förvirring
Frustrerande känslor av att dö för tidigt och jag är
sitter i vanlig syn på Mästaren och all hans härlighet
i skärselden är jag inte din vardagssyndare
Det ses ofta som att gå in i ett stort ljus
med tidens skuggor glömmer vissa människor ut i livet
Rör dig i tidigare situationer, stulna stunder frysta bevisar
du har inte haft något annat än ont i ditt mänskliga hjärta
Det är häpnadsväckande, men jag fortsätter att följa
Smärtan är häpnadsväckande, jag hör arga själar tappa
Höga skrik, min kropp ligger död på gatorna
Crackheads som söker igenom mina fickor Jag ser allt från sidovy
Nu när jag står i mina förfäders dom
De håller med om att jag mördades utan att mitt mål hade uppnåtts
Inuti mitt hjärta är där förbannelsen låg rädd på det värsta sättet
som en frälsare på tredje dagen stiger jag upp
Kör:
"känn min aura, precis runt dödshörnan"
(Rise!) Rise!
(upprepa 4X)
Den faktiska övergången mellan död och liv
avslöjar mörka passager, målade som målat glas
Blöt blöt av regnet och min hjärna trött
och jag är barfota frysande när jag går genom bränder
Ett barn födt utan själ betyder min återkomst
från ren tanke att sätta min mördares aska i en urna
Utanför ljusets rike dansar demoner under förberedelserna
Viktlös, bara för att ses under besvärjelse
Känn min aura, precis runt dödshörnan
Händer av flytande stearinljus av en sorgare (vatten)
Omkring mig skrämmer det mig, gråter till mig
Visioner som driver mig mot hämnd och ilska ingenting hindrar mig
Vad sägs om denna kråka som följer vart jag än går
Från ett tak ser jag en av mina mördare i fönstret
Tårar bor i mina ögon, förvandlas till höjder, blod
regnar från himlen när en av mina mördare dör ... res upp
Kör:
"Köttet är svagt ..."
(Rise!) Rise!
(upprepa 4X)
Jag tror ... Jag tror
Ja...
Ja, jag andas in den kalla dimman som känns förlorad
Som om jag är i en mörk skog som är upplyst av min själ
Som en Phoenix från jorden, se mig ta flyg
Världens färg när jag går är allt i svartvitt
Jag försöker skrika men inget ljud släpper ut, migrän
Jag shapeshift, jag finns, hon stannar inte
Hennes namn är etsat i väggarna i mina mardrömmar
Och svävar och höjer som trappor
Andra tankar om karma men jag kan inte sluta
Utan hämnd tror jag att jag aldrig kommer att vila i fred
Fläckar, skakade som om jag är borta från heroin
Jag gräver djupt för att vända döden, kommer ihåg
Nu reser jag mig som en zombie från smutsen jag dödar igen
Känner mig inte bättre än vad jag är här för att hämnas
När vi står ansikte mot ansikte ser du döden i mina ögon
Jag kommer inte att förstöra en annan man, köttet är svagt ... res upp
Refräng: (variationer)
Ibland är döden inte ens tillräckligt stark för att sluta leva andan
Med vårt sinne kallar vi livet till existens
Världar är tankar som brinner i mig
Ibland kommer vi tillbaka
Chorus: (variationer och outro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *