• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • chino xl – night of the blood spiller

Artist chino xl - Låttitel night of the blood spiller

Text och översättning: chino xl - night of the blood spiller. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

* released in the days before "Here to Save You All"
(send ALL QUESTIONS about this song to the typist)
---
[Sample] Alright. Now which one of these Puerto Ricans bloodied you?
[Shout] CHINOOO!!!
Now who makes the blood spill?
And who keeps the shits real?
(repeat 2x)
Chorus: (repeat 4x)
Chino XL!!
The high yellow blood spiller.
Verse 1:
Dark night of the blood spiller, niggas leaking from red shots
Drippin it's from the shots it's the Grim Reaper
that's when you think opportunity knocks
Now battling Chino XL your ass get's flowed !??!?!
Yo, yo, yo, hold up man, chill out, yo, yo, get this off right here
You better get away get away I think I need a shrink
I'll rip out your windpipes forever you'll lip-sync
Chino XL with the maddest baddest fattest status
?!?! pretty as a ?!?! but in the fist I can still get busy
The sight of blood it makes me horny
don't believe me then try to roll on me
Don't question my story i'm not Tywanna Brawly
Blasting me getting it out working it out like Jane Fonda
I really rip the Pope and that so fuck Sinaid O'Conner
Like Matt Cobra I flex it you ?!?! get it scizophrenic
I have to kill you muthafuckas backwards i'm dyslexic
Flowing you to a different world like Quincy Hardison please!
Leave 'em punch-drunk like Muhammad Ali, G
You be like "Yo Adrian!" mugged up like Rocky
I'm getting rid of niggas like a nigger-hating Nazi
And this is how the cops kill
when I drill your head with nails like Hellraiser
Chino XL wont go out like D.U.S.F.L.
"Your nigga Chino was a sucker back in the day" you told some reporter
Yeah and Michael Jackson got a skin disorder
I'm from the street don't play me like i'm knowledge
You can still get shot up by a nigga looking like De'Barge
Chorus
Verse 2:
Beating and bludgening you with any object that's blunt
Illest nigga I like watching elderly people fuck
I'm a famous gang rapist !??!?! like I'm Richard Lisson
Man don't try to cross me like I'm the Verezzano Bridge
Hitting niggas off like I'm from San Quintin
Getting my dick sucked
on the cover of Source magazine by Hillary Clinton
I got mad body parts scattered all over my kitchen and in my fridge
Give me a knife i'm making you squeel like a pig
Don't try to sleep on Chino XL because my dicks is ?!?!?!
I'm treating you like the President i'll smoke you but I don't inhale
Banned from MTV for what I said about Jennifer Levins case
Still my brain's twisted like Mary Butterfucco's face
Your girl's time of the month you like "You ain't all horny dummy"
But i'm the blood spiller so yo i'm thinking "Yummy yummy!"
They call me the blood spiller that don't mean my blood gets spilt
But I paint the graphic scenes of tragic deaths that gives you chills
Half Puerto Rican half black, man you don't speak Spanish
I don't speak African neither
*gun shot*
Now that's my language
My lead made your head spin like the exorcist
The good news is I shot you but the bad news is your ass lived
I can create something from nothing like a magician
I use the occult and black magic to escape from my position
They say I don't get my props my companies mistreating me
I'll answer that in a ?minute? 'cause Satan keeps on beeping me
Chorus
Verse 3:
Blood! Rising like a flash flood enough to fill a bath-tub
Just check out the lines on the rug after the body's drug
Slug, since he made Smith N Wessun I give God thanks
Just ask Bruce Lee's son - "Chino never shoot blanks"
Now when I was a young......
*background sounds overwhelm the lyrics for 1 or 2 lines*
Little caligula indocked the fame but after Dracula
Though I may be booed I view Charles Manson as spectacular
I advocate domestic violence and think it's funny
Slapping up the stuck up bitch called hip-hop
'cause she fucking owe me money
And if my company tries to play me for my ?ude?
Then i get red and dead i'm leaving them dead
I'm slapping the yamika's off they head
Yo people come follow me now and I ?!!? like padding your lies
After me Satanical maniacal devil worshipping
Upside down cross pawn portion evil triple six muthafuck Heaven
Wish I was Woody Allen i'll try to molest Sonia Brevin
*I make the blood spill!* Right to my last breath
I make the blood spill til I avenge Tracy's death
Whipping you like a bitch with no tits if I get my mits on ya'
You're feeling fucked now your jaw's playing tricks on ya'
I got no love for those who saw me scar me and harm me
It's war I ain't going out like that purple dinosaur Barney
I stab you! You stab me!
We're a Waco family!
Chorus x3

Översättning

* släppt under dagarna före "Here to Save You All"
(skicka ALLA FRÅGOR om den här låten till skrivaren)
---
[Prov] Okej. Vilken av dessa puertorikaner gjorde dig blodig?
[Shout] CHINOOO !!!
Vem får nu blodet att spillas?
Och vem håller skitarna riktiga?
(upprepa 2x)
Refräng: (upprepa 4x)
Chino XL !!
Den höga gula blodspelaren.
Vers 1:
Mörk natt av blodspelaren, niggas läcker från röda skott
Drippin det är från skotten det är Grim Reaper
det är då du tror att möjligheten knackar
Nu kämpar du med Chino XL, din röv får flöda! ??!?!
Yo, yo, yo, håll upp mannen, slappna av, yo, yo, ta bort det här
Du ska bättre komma undan, jag tror att jag behöver krympa
Jag ska riva ut dina luftrör för alltid kommer du att synkronisera
Chino XL med den tråkigaste dåligaste fetaste statusen
?!?! ganska som en?!?! men i näven kan jag fortfarande bli upptagen
Synet av blod gör mig kåt
tro mig inte, försök sedan rulla på mig
Fråga inte min historia, jag är inte Tywanna Brawly
Spränga mig att få det att fungera som Jane Fonda
Jag rippar verkligen påven och så jävla Sinaid O'Conner
Som Matt Cobra, jag böjer det dig?!?! få det scizofrena
Jag måste döda dig muthafuckas bakåt, jag är dyslexiker
Flyter dig till en annan värld som Quincy Hardison tack!
Lämna dem slagna som Muhammad Ali, G
Du är som "Yo Adrian!" rånade upp som Rocky
Jag blir av med niggor som en niggare hatande nazist
Och det är så polisen dödar
när jag borrar huvudet med naglar som Hellraiser
Chino XL kommer inte att gå ut som D.U.S.F.L.
"Din nigga Chino var en sucker på dagen" sa du till någon reporter
Ja och Michael Jackson fick en hudsjukdom
Jag är från gatan spelar inte mig som jag vet
Du kan fortfarande skjutas upp av en nigga som ser ut som De'Barge
Kör
Vers 2:
Att slå dig och blundna dig med alla föremål som är trubbiga
Illest nigga Jag gillar att se äldre människor knulla
Jag är en berömd gruppvåldtagare! ??!?! som att jag är Richard Lisson
Man försöker inte korsa mig som om jag är Verezzano-bron
Att slå niggas som om jag är från San Quintin
Att suga min kuk
på omslaget till Source magazine av Hillary Clinton
Jag fick galna kroppsdelar utspridda över hela mitt kök och i mitt kylskåp
Ge mig en kniv, jag får dig att gnälla som en gris
Försök inte sova på Chino XL eftersom mina kukar är?!?!?!
Jag behandlar dig som presidenten. Jag ska röka dig men jag andas inte in
Förbjuden från MTV för vad jag sa om Jennifer Levins-fallet
Fortfarande är min hjärna vriden som Mary Butterfuccos ansikte
Din tjejs tid i månaden du gillar "Du är inte alla kåta dummy"
Men jag är blodspelaren så jag tänker "Yummy yummy!"
De kallar mig blodspelaren som inte betyder att mitt blod blir spillt
Men jag målar de grafiska scenerna av tragiska dödsfall som ger dig frossa
Halv puertorikansk halv svart, man du talar inte spanska
Jag talar inte afrikanska heller
* pistolskott *
Nu är det mitt språk
Min ledning fick ditt huvud att snurra som exorcisten
De goda nyheterna är att jag sköt dig men de dåliga nyheterna är att din röv levde
Jag kan skapa något från ingenting som en trollkarl
Jag använder den ockulta och svarta magin för att fly från min position
De säger att jag inte får mina rekvisita som mina företag misshandlar med mig
Jag svarar det om en minut? för att Satan fortsätter att pipa mig
Kör
Vers 3:
Blod! Stiger som en översvämning tillräckligt för att fylla ett badkar
Kolla bara på linjerna på mattan efter kroppens läkemedel
Slug, eftersom han gjorde Smith N Wessun tackar jag Gud
Fråga bara Bruce Lees son - "Chino skjuter aldrig blanks"
Nu när jag var ung ......
* bakgrundsljud överväger texterna i 1 eller 2 rader *
Lilla caligula intog berömmelsen men efter Dracula
Även om jag kan bli utpekt ser jag Charles Manson som spektakulär
Jag förespråkar våld i hemmet och tycker att det är roligt
Slår upp den fasta tik som heter hip-hop
för hon är jävla skyldig mig pengar
Och om mitt företag försöker spela mig för min? Ude?
Då blir jag röd och död, jag lämnar dem döda
Jag slår till yamikan
Yo folk följer mig nu och jag? !!? som att stoppa dina lögner
Efter mig Satanisk galning djävulen dyrkar
Upp och ner kors bonde del onda trippel sex muthafuck Heaven
Önskar att jag var Woody Allen, jag ska försöka misshandla Sonia Brevin
* Jag får blodet att spilla! * Helt till mitt sista andetag
Jag får blodet att spillas tills jag hämnas Tracys död
Vispa dig som en tik utan bröst om jag får mina tuttar på dig
Du känner dig knullad nu, din käke spelar knep på dig
Jag fick ingen kärlek till dem som såg mig ärra mig och skada mig
Det är krig som jag inte går ut som den lila dinosaurien Barney
Jag stöter på dig! Du stöter på mig!
Vi är en Waco-familj!
Chorus x3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *